โคราชสุดเจ๋งนักเรียนสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์100คะแนนเต็ม13คน


          นครราชสีมา วันนี้ (31 มีนาคม 2561) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมรื่นรมย์ อาคาร 2  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นางทัศนีย์ สุวรรณภา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครู และผู้ปกครอง ได้ร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้าดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1, 6/2 , 6/3 และชั้น ม.6/4 ห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จำนวน 13  คน โดยมีนางสาวบงกชมาศ บัวระย้า เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งทั้ง 13 คน ซึ่งมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 รายวิชาคณิตศาสตร์ สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ภายหลังจากที่มีการประกาศผลสอบโอเน็ตอย่างเป็นทางการที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นการสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน สร้างชื่อเสียงและสร้างประวัติศาสตร์ให้กับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง  หลังจากเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนฯ ก็สามารถสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 22 คน โดยเมื่อปีที่ผ่านมา ระดับชั้น ม.3 ทำคะแนนเต็ม 100% จำนวน 7 คน          ทั้งนี้โรงเรียนราชสีมาจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาความรู้อย่างเต็มศักยภาพทุกด้านทั้งด้านวิชาการ ด้านการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะชีวิต และการร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ นักเรียนได้ฝึกฝนความรู้และเพิ่มเติมความสามารถ อาทิ การเรียนเสริมศักยภาพนอกเวลาเรียน การเข้าค่ายพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ การฝึกปฏิบัติจากห้องทดลองปฏิบัติการทั้งในและนอกสถานศึกษา การทัศนศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาความถนัดและความสามารถของนักเรียน และการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ


          นางสาวพิชญากร ทานกระโทก ชั้น ม.6/2 และ นายปฐพี ทาไธสง นักเรียนชั้น ม.6/4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ผู้ที่สอบโอเน็ต วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็มอีกคน กล่าวว่า วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เราถนัดตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว รู้สึกชอบ เทคนิคคือทบทวนบ่อยๆ แล้วหาเป้าหมายที่เราอยากได้และตอนทำข้อสอบคิดถึงเป้าหมายนั้นไว้ และเราพยายามแบ่งเวลาเรียน เวลาเล่นให้เหมาะสม เรียนอย่าตั้งใจ ฟังอาจารย์สอน แล้วฝึกตัวเอง และพยายามฝึกฝนทำแบบฝึกหัดและการนำข้อสอบเก่ามาทำบ่อยๆ และทางอาจารย์คอยติวให้อยู่ตลอด ผู้ปกครอง คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนให้เรียนและคอยให้คำแนะนำคอยปลอบคอยให้กำลังใจ เพราะหากเรียนหนักหรือเครียดกับการเรียนมากเกินไป เราก็จะทำคะแนนได้ไม่ดี ทั้งนี้เราต้องพยายามหาเทคนิคให้กับตัวเองเพื่อให้เราสามารถทำข้อสอบให้ได้ดีที่สุด เป้าหมายอยากเรียนแพทย์ เราใช้คติพจน์ที่ว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น เราอยากฝากเพื่อนๆว่า ขอให้ตั้งใจเรียนก็จะได้ผลที่มันคุ้มค่ากับที่เราตั้งใจที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/107045