โครงการ Campus Global เว็บไซต์แหล่งทุนการศึกษานานาชาติ สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

ข่าวประชาสัมพันธ์ 26 สิงหาคม 2563
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของโครงการที่ https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/enextranjero หรือเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐอาร์เจนตินาที่ https://www.argentina.gob.ar/educacion/becas-internacionales/campus-global
>