แผนดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๔

ข่าว ศธ.360 องศา 08 มีนาคม 2560

                   นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร. ชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมหารือกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ. และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสปท. เรื่องแผนดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ที่ห้องประชุมสพฐ. ๑ ชั้น ๒ อาคารสพฐ. ๔

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้หารือกันในเรื่องนโยบายและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน จำเป็นต้องแก้กฎกระทรวง และนำมาพิจารณากันอีกครั้ง ภายใน ๑ เดือน เพื่อให้ผู้ถูกประเมินเกิดความมั่นใจว่าประเมินแล้วดีอย่างไร การประเมินไม่ใช่ภาระของผู้ถูกประเมิน  สมศ. จะส่งผู้เชี่ยวชาญไปประเมินตามรอบการประเมิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ส่วนกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ควบคุมคุณภาพ คาดว่าไตรมาส ๒ จะเริ่มประเมินรอบที่ ๔ ได้ จะไม่ทำให้ครูเดือดร้อน

อุษา/ข่าว

ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.