แถลงข่าววันเด็ก

ศึกษาธิการ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหาร ศธ. ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ที่ห้องประชุมราชวัลลภรมว.ศธ. กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 57 ภายใต้คำขวัญ “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง” ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและเข้าใจความต้องการของเด็ก กระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนเอง และปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ พัฒนาเด็กให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้ ศธ.เป็นหน่วยหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ


กิจกรรมภายในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “KID WORLD” โลกของความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ การผจญภัย และความสนุกสนาน ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่
  • วันที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 9.00-11.00 น. ที่หอประชุมกองทัพเรือ กิจกรรมนำเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2556 จำนวน 732 คน เข้ารับโล่รางวัลและเยี่ยมคารวะพร้อมรับโอวาทจากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยรางวัลประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 507 คน และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 225 คน  • วันที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 8.00-17.00 น. ณ สนามเสือป่า พิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ในส่วนของ ศธ.ประกอบด้วยกิจกรรม 4 โซน ได้แก่ โซนอนุรักษ์ไทย : เพลิดเพลินกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค โซนเด็กไทยมีไอเดีย : ฝึกสมอง ประลองฝีมือ ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุต่างๆ รอบตัว เสริมสร้างการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โซนซุปเปอร์ฮีโร่ : ให้เด็กได้ใกล้ชิดกับเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ขวัญใจ เพื่อกระตุ้นให้ทำความดี และโซนแดนหรรษา : ผจญภัยไปกับเครื่องเล่นเป่าลมขนาดยักษ์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดงานกว่า 100 บูธ พร้อมทั้งของขวัญ ขนมและเครื่องดื่มไว้แจกแก่เด็กๆ จำนวนมาก


สำหรับหนังสือวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ ศธ.ได้จัดพิมพ์เพื่อแจกฟรี จำนวน 350,000 เล่ม โดยใช้ชื่อว่า “รวมใจเป็นหนึ่ง” เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสวันเด็ก ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และเผยแพร่คำขวัญวันเด็ก


ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ ศธ.จัดงานทั้งในกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 40 หน่วยงาน เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม คมนาคม ท่องเที่ยวและกีฬา พลังงาน มหาดไทย รวมถึงกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด การรถไฟแห่งประเทศไทย ฯลฯ


ร้อยตำรวจเอกสมหมาย เดี่ยวรัตนกุล สารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลดุสิต กล่าวถึงการจราจรบริเวณการจัดงานวันเด็กที่สนามเสือป่า ว่าจากการตรวจสอบสภาพการจราจรพบว่า ไม่มีการปิดการจราจรจากเหตุการณ์ชุมนุม ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองและประชาชนที่จะพาเด็กมาร่วมงานสามารถจอดรถได้ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าและสวนสัตว์ดุสิต ทั้งนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจสำหรับรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณงาน จำนวน 1 กองร้อยด้วย


รมว.ศธ.กล่าวถึงการจัดงานวันเด็กของรัฐบาลภายในทำเนียบรัฐบาล ว่า ขณะนี้รัฐบาลมีความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะจัดงานในทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้เด็กๆ ได้เยี่ยมชมห้องทำงานและนั่งเก้าอี้ทำงานของนายกรัฐมนตรีดังเช่นทุกปี ในส่วนของการเตรียมการคาดว่าจะไม่มีปัญหา แต่มีความห่วงใยเรื่องของการเดินทางเข้าไปสู่ทำเนียบรัฐบาลว่าจะมีการขัดขวาง ปิดล้อมหรือไม่ จึงต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้านเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งเชื่อว่าผู้ชุมนุมก็มีบุตรหลาน น่าจะคำนึงถึงหัวอกของผู้ปกครอง พ่อแม่ของเด็ก รวมทั้งนึกถึงความรู้สึกของเด็กๆ ด้วย หากผู้ชุมนุมเข้าใจเช่นนี้ เด็กๆ ก็จะสามารถเข้าไปนั่งเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีได้


นวรัตน์ รามสูต/กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
6/1/2557