เสมา 2 ร่วมกิจกรรม ศธ.จิต​อาสา​บำเพ็ญ​ประโยชน์​ ณ วัดชนะสงคราม​ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2564

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม​ 2564 คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ร่วมกิจกรรม​ ศธ.จิต​อาสา​ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในสังกัด สพฐ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ ณ วัดชนะสงคราม​ กรุงเทพ​มหานคร

 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.​ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เป็นโครงการที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการบุคลากร ทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีจิตอาสา ร่วมแรง ร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ ในการช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองดีในสังคม โดยการจัดงานครั้งนี้สำเร็จได้นั้น ต้องขอขอบคุณความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ จากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกคน และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา

โอกาสนี้จึงขอน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
“การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจ และเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี”

ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนน้อมนำพระบรมราโชวาทไปใช้ในชีวิตประจำวัน และมุ่งพัฒนาตนเอง มีจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในสังกัดทุกภาคส่วน พร้อมใจกันจัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยส่วนกลาง จัดในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564​ ได้กำหนดให้วัดชนะสงคราม เป็นพื้นที่หนึ่งในดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเภทจิตอาสาพัฒนา ได้แก่ การทำความสะอาดพื้นบริเวณวัดและรอบวัด การกวาดขยะ เศษใบไม้ เศษขยะ และการเช็ดทำความสะอาดสิ่งของภายในบริเวณวัด เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา จำนวน 150 คน

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
04/12/2564