เสมาร่วมใจต้านภัยหนาว

กระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวาน “เสมาร่วมใจต้านภัยหนาว” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง รวม 23 จังหวัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก

รมว.ศธ.กล่าวขอบคุณหน่วยงานราชการในสังกัดและเจ้าของสถานประกอบการ ที่มาร่วมกันปล่อยขบวนคาราวาน “เสมารวมใจต้านภัยหนาว” และสนับสนุนเครื่องนุ่งห่ม เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว

ทั้งนี้ ได้รับทราบมาว่าปัญหาภัยหนาวในปีนี้หนักหนามากที่สุดในรอบหลายปี ขณะนี้มีพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส เกินกว่า 3 วัน ซึ่งถือว่าเป็นเขตประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) จำนวนมากถึง 34 จังหวัด สำหรับประเทศไทยที่อากาศโดยทั่วไปร้อน เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส จึงเป็นความเดือดร้อนมากสำหรับประชาชน จึงขอแสดงความชื่นชมต่อความร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้ และหวังว่าการทำงานในครั้งนี้จะบรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งใจทุกประการ

สำหรับขบวนคาราวาน “เสมาร่วมใจต้านภัยหนาว” จะเคลื่อนที่ไปตาม 12 เส้นทาง เพื่อนำเครื่องนุ่มห่มกันหนาวจำนวน 19,300 ชุด ไปมอบให้กับประชาชนในจังหวัดต่างๆ ที่ประสบภัยหนาว ดังนี้

 • เส้นทางที่ 1     อุบลราชธานี / มุกดาหาร / อำนาจเจริญ (รับผิดชอบโดย สอศ.)

 • เส้นทางที่ 2     อุตรดิตถ์ / แพร่ (รับผิดชอบโดย สกอ.)

 • เส้นทางที่ 3     แม่ฮ่องสอน / เชียงใหม่ (รับผิดชอบโดย สพฐ.)

 • เส้นทางที่ 4     เชียงราย (รับผิดชอบโดย สพฐ. และ สลช.)

 • เส้นทางที่ 5     นครพนม / สกลนคร / กาฬสินธุ์ (รับผิดชอบโดย สกศ. และ สป. (สสก.)

 • เส้นทางที่ 6     น่าน (รับผิดชอบโดย กคศ.)

 • เส้นทางที่ 7     หนองคาย / อุดรธานี (รับผิดชอบโดย กศน.)

 • เส้นทางที่ 8     หนองบัวลำภู / ขอนแก่น (รับผิดชอบโดย กศน.)

 • เส้นทางที่ 9     ลำพูน / ลำปาง (รับผิดชอบโดย สช.)

 • เส้นทางที่ 10  ตาก / สุโขทัย / พิษณุโลก (รับผิดชอบโดย สป. (สกก.)

 • เส้นทางที่ 11  กาญจนบุรี (รับผิดชอบโดย สพฐ. และ คส.)

 • เส้นทางที่ 12  เลย (รับผิดชอบโดย สกสค.)

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
27/12/2556