เลขาฯ สอศ.ชื่นชมมอบเกียรติบัตรเพชรน้ำดี เด็กอาชีวะ


          ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร กระทำความดี ช่วยเหลือสังคม โดยเข้าไปห้ามคนขับแท๊กซี่ทะเลาะวิวาทกับคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซึ่งถือว่านักศึกษากลุ่มนี้ เป็นพลเมืองดีมีจิตสาธารณะ เสียสละ ทำความดีด้วยหัวใจ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง ร.10 มุ่งสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา 4 ด้าน คือ 1.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2.มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3.มีงานทำ มีอาชีพ 4.เป็นพลเมืองดี สิ่งที่นักศึกษาได้กระทำถือว่าได้ปฏิบัติตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง ร.10 ได้เป็นอย่างดี กอรปกับ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า “ผู้เรียนอาชีวะ คือ ผู้ทรงคุณค่าของสังคม”          โดยนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร มีดังนี้
1. นายธนัท ชาญพัชรนนท์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ปวช.1
2. นายต้นวงศรี หุยะพันธ์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ปวช.1
3. นายสุทธา แพรสุรินทร์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.1
4. นายวราวุฒิ ยอดคำตัน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.1
5. นายอัศวิน มั่นใจ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ปวช.1
6. นายปุญญพัฒน์ ศรีนวล สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ปวช.1
7. นายธวัชชัย แซ่ลี สาขาวิชาช่างยนต์ ปวช.1
8. นายจิรายุ เฟื่องขจร สาขาวิชาช่างยนต์ ปวช.1
9. นายเจษฎา ต่ายสันเทียะ สาขาวิชาช่างยนต์ ปวช.1
10. นายชยาพัฒน์ พฤกษา สาขาวิชาช่างยนต์ ปวช.1
11. นายวัชรพล สุขรุ่งเรือง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.3

          ผู้แทนนักศึกษาที่ร่วมทำความดีในครั้งนี้ กล่าวเสริมว่า เหตุการณ์ทะเลาะเบาะแว้ง มาเกิดที่หน้าวิทยาลัย ทั้งสองฝ่ายมีท่าทีว่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เกรงคนรอบข้างจะโดนลูกหลง และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน จึงตัดสินใจเข้าห้ามปราม โดยพูดคุยขอร้องดี ๆ กับทั้งสองฝ่าย เพื่อน ๆ ก็ช่วยกันกันตัวพี่ ๆ สองฝ่าย ให้แยกห่างกัน และขอร้องให้ใจเย็น ๆ ค่อย ๆ คุยกัน และแยกย้ายกันไป ซึ่งในที่สุดเหตุการณ์ก็สงบลงด้วยดี


         


    


    


 


ที่มา : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.,
กองบรรณาธิการทุนดีดีดอทคอม