เรื่อง เกลี่ยอัตรากำลังที่ว่างจากผลการเกษียณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข่าวประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง เกลี่ยอัตรากำลังที่ว่างจากผลการเกษียณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 
>