เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 114 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 114 ตำแหน่ง สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ด้านล่างนี้

 

1.หนังสือนำส่ง ดาวน์โหลด
2.ประกาศรับสมัครย้าย 38 ค.(2) ชำนาญการพิเศษ ศธจ. จำนวน 114 ตำแหน่ง ดาวน์โหลด
3.เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 – 9 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ใบสมัครย้าย ชพ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ใบสมัครย้าย ผอ.กลุ่ม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 เกื้อกูล ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้ายประกาศ 4 5 หนังสือมอบหมายงาน ต้นทุน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้ายประกาศ 6 ตัวอย่างที่ 1 แบบฟอร์มผลงานที่ผ่านมา ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้ายประกาศ 6 ตัวอย่างที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิด ดาวน์โหลดดาวน์โหลดทั้งหมด  >> คลิกที่นี่