เริ่มแจกจ่ายแล้ว "ฟ้าทะลายโจรล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัยโควิด-19" ภายใต้โครงการของ กศน.สมุทรสาคร เพาะปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร แจกจ่ายแก่ประชาชนและ กศน.ทั่วประเทศ

ภารกิจ รมช.ศธ 2 22 กรกฎาคม 2564
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการคำเนินงาน พร้อมมอบกำลังใจให้กับผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งถือเป็นวันแรกของการเริ่มแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ที่ได้ดำเนินการปลูกในโครงการ "ล้านเมล็ดพันธ์สู้ภัยโควิด-19" เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนำไปใช้เป็นประโยชน์ทางยา พร้อมกับจัดเก็บกล้าและเมล็ดพันธุ์ เพื่อจัดส่งไปให้กับ กศน.ทั่วประเทศ ได้นำไปปลูกและส่งเสริมการปลูกให้กับบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา กศน. และประชาชน ต่อไป
โดยนายชัชพงศ์ สร้อยแสง รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย นายเอนก ปานทิพย์ ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร นายสมชาย แสงด่วน ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอกระทุ่มแบน และ นายสยาม ชูกร ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอบ้านแพ้ว ได้ดำเนินเก็บเกี่ยวและบรรจุเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ที่เพาะปลูกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อจัดส่งพร้อมกับคู่มือการปลูกและการเก็บเกี่ยว ให้กับสำนักงาน กศน.จังหวัด 16 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ลำปาง บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง นครนายก ปัตตานี ปทุมธานี เพชรบุรี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ มุกดาหาร สมุทรสงคราม กระบี่ เพชรบูรณ์ และเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร โดยในระยะแรกนี้มีจำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ส่งออกไปร่วม 150,000 เมล็ด และจะดำเนินการทยอยส่งให้กับ สำนักงาน กศน.จังหวัด ที่เหลือทั่วประเทศ
“ถือเป็นความสำเร็จของโครงการในระยะแรก ที่เกิดจากความตั้งใจจริงของผู้บริหาร และบุคลากร กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของ กศน. ลูกเสืออาสา หน่วยงานในท้องที่ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อต้านภัยโควิด ซึ่งสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้เกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ และได้จัดส่งเมล็ดพันธ์ุให้กับทัณฑสถานจังหวัดสมุทรสาคร และ กศน.จังหวัด 16 แห่ง เพื่อกระจายต่อไปยัง กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล ที่จะทำให้พี่น้องประชาชน ได้นำไปขยายพันธ์ุ สร้างรายได้ และใช้สมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางยาในการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ครูโอ๊ะได้ลงพื้นที่ติดตามการนำร่องปลูกฟ้าทะลายโจรที่ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมเยี่ยมชมแปลงปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร ต.ตอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน ทั้งยังได้มอบถุงป้องกันโควิด และฟ้าทะลายโจร ให้แก่ตัวแทน อบต.ชุมชนท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร ด้วย
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
22/7/2564