เตรียมแผนรองรับ

ศึกษาธิการ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร 5 องค์กรหลัก ร่วมแถลงข่าวการเตรียมการรองรับสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557