เด็กไทยสร้างชื่อคว้า 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง คอมพิวเตอร์โอลิมปิก ที่อิหร่าน

          นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยได้คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ผลปรากฏว่า ผู้แทนประเทศไทยคว้าชัย 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ประกอบด้วย นายอรัญชย์ วงศ์พร้อมมูล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เหรียญเงิน นายภาสพล เสาวคนธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เหรียญทองแดง นายภาวิน พร้องเผ่าพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เหรียญทองแดง และนายรุจธร ฉายรัตนอภิรมย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เหรียญทองแดง ทั้งนี้ คณะผู้แทนประเทศไทยและคณะอาจารย์จะเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบิน TG528 เวลา 07.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 5 สิงหาคม เวลา 07.00 น. สสวท. จะมีพิธีต้อนรับคณะผู้แทนดังกล่าว เวลา 07.30 น. ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ด้านใน ประตู 1

 

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news/617268