เด็กหญิงปวิชญา หงษ์ขุนทด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคมพิสิฐวิทยา ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ 28 ธันวาคม 2563
ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ.ปวิชญา หงษ์ขุนทด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563
ที่มา : โรงเรียนคมพิสิฐวิทยา จังหวัด นครราชสีมา
>