อาชีวะอุบลฯรวมพลังจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณสถานศึกษาเตรียมต้อนรับและให้บริการประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายดอกไม้จันทน์

          อุบลราชธานี….อาชีวะอุบลฯรวมพลังจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณสถานศึกษาเตรียมต้อนรับและให้บริการประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี

          เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา รวมพลังใจจิตอาสาถวายเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 พัฒนาสถานศึกษาภายในและบริเวณรอบนอก ได้แก่ ล้าง ทำความสะอาด ปัด กวาด เช็ด ถู ดูแลสุขอนามัย บริเวณห้องน้ำ ทาสีรั้ว อาคารสถานที่ พร้อมประดับประดาตกแต่งบริเวณต่างๆโดยรอบสถานศึกษาให้สวยงาม เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับและให้บริการประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี

          ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดให้วิทยาลัยฯ เป็นสถานที่ให้บริการประชาชนโดยเป็นจุดพักผ่อนชั่วคราวและจุดให้บริการประชาชนด้านสุขาภิบาลในระหว่างเดินทางมารอเพื่อเข้ามาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

          เนื่องจากพื้นที่วิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้กับวัดสุปัฏนารามวรวิหาร ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของพระเมรุมาศจำลองสถานที่จัดพระราชพิธี เพียง 200 เมตรเศษ จึงเป็นจุดที่ประชาชนจำนวนมากที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ต้องผ่านและใช้รอเข้าร่วมพิธี ซึ่งตนเชื่อจะมีประชาชนเดินทางมาร่วมพระราชพิธีสำคัญของปวงชนชาวไทย จึงได้จัดเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีในครั้งนี้

          นอกจากนี้ทางคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ยังตั้งโรงทานให้บริการฟรีน้ำดื่ม ผ้าเย็น และอาหารว่างภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีในวันดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย

 

ที่มา : https://aec-tv-online2.com/?p=74736