อาชีวะหนุนนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพประเทศจีน


          ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับสถาบัน Chongqing Technology and Business Institute (CQTBI) จัดโครงการความร่วมมือการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะไทยไปฝึกงานในต่างประเทศ และเตรียมความพร้อมบุคลากรที่จะป้อนสู่ตลาดแรงงานที่กำลังขยายตัวในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการเรียนการสอน และเสริมสร้างบุคลากรสู่ตลาดแรงงาน เพื่อให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยในปี 2562 นี้ สอศ. ได้ส่งนักเรียนนักศึกษา ที่มีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานภาษาจีนในระดับ HSK 2-3 เข้าร่วมการฝึกทักษะวิชาชีพ  รวม 78 คน จากสถานศึกษา 18 แห่ง ทั่วทุกภาคของประเทศไทยใน 4 สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง/โยธา โลจิสติกส์ เเละคอมพิวเตอร์กราฟิก ซึ่งเป็นสายงานที่ตลาดเเรงงานมีความต้องการสูง ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 19 มิถุนายน 2562 ณ Chongqing Technology and Business Institute (CQTBI) เมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน          โดยในพิธีเปิด  Mr. Li Gou  ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร CQTBI ให้การต้อนรับ และมีนายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าวแสดงความรู้สึกในฐานะตัวแทนของ สอศ. โดยกล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่นักเรียนนักศึกษา สังกัด สอศ.ได้รับโอกาสดี ๆ จาก CQTBI ให้เดินทางมาเรียนรู้วิวัฒนาการที่ทันสมัย ภายในงาน  มีการรับชมวีดิทัศน์ของวิทยาลัยธุรกิจและเทคโนโลยีฉงชิ่ง การมอบตราวิทยาลัยให้กับผู้แทนนักเรียนนักศึกษา การกล่าวสุนทรพจน์จากตัวแทนนักศึกษาไทยที่เดินทางร่วมโครงการฯ ซึ่งมีคณะผู้อำนวยการ ผู้แทน จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย คณะผู้อำนวยการของวิทยาลัยธุรกิจและเทคโนโลยีฉงชิ่ง อาจารย์ ผู้แทนจากนักศึกษาจีนอาสาสมัครนักประสานงาน ศาสตราจารย์หวาง กุยปิ้ง คณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทายาลัยซีหนาน และนักเรียนนักศึกษาไทย เข้าร่วมพิธี


          ทั้งนี้สถาบัน Chongqing Technology and Business Institute (CQTBI) เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจของนครฉงชิ่ง ปัจจุบันมีนักเรียนรวม 20,000 คน มี 3 วิทยาเขต เปิดสอนสาขาวิชาโลจิสติกส์ ไฟฟ้า ก่อสร้าง และคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นต้น


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.