หารือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับอียิปต์

ข่าว ศธ.360 องศา 27 สิงหาคม 2557

หารือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับอียิปต์

***************************

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ นายอับบาส อับเดลลาห์ อับบาส ซูแมน (H.E. Prof. Dr. Abbas Abdellah AbbasShouman) รองผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ วานนี้

ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึง ผลสำเร็จของความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับอียิปต์ โดยเฉพาะกับมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร ที่มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในจังหวัดภาคใต้ การส่งครูมาฝึกอบรมภาษาอาหรับ การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทยมุสลิมเพื่อศึกษา ต่อในประเทศอียิปต์ เป็นต้น นอกจากนี้ทั้ง ๒ ฝ่าย ได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันภาษาอาหรับที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส การส่งเสริมเรียนทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต การให้ทุนการศึกษา ๒๐ ทุน อาทิ สาขา แพทย์ เภสัช วิศวะ จากมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร การส่งเสริมนักเรียนไทยมุสลิมในต่างประเทศ และมาตรฐานการศึกษาและการเทียบวุฒิ

ภายหลังการหารือปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณคณะผู้มาเยือน พร้อมทั้งแจ้งว่าจะนำข้อมูลที่ได้มาให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อเกิดเป็นความร่วมมือทางการศึกษาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศไทยและประเทศอียิปต์ต่อไป

******************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. /ข้อมูล

ศศิพิชญ์/สรุป, ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ./รายงาน

>