หารือกับเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์

หารือกับเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ฯ
ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนายเบนจามิน คิง (H.E. Mr. Benjamin King) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และหารือความร่วมมือด้านการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องรับรองจันทรเกษมรมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยและนิวซีแลนด์มีความร่วมมือด้านการศึกษาในมิติต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน อาทิ การที่รัฐบาลนิวซีแลนด์ให้ทุนแก่ครูชาวไทยเพื่อไปศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์ในระดับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรระดับสูง สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ซึ่งการให้ทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาการศึกษาไทย


ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับภาษาอังกฤษด้วยการพัฒนาครูและหลักสูตรการเรียนการสอน เนื่องจากพบว่าในปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทยยังก้าวไม่ทันประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยคาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากนิวซีแลนด์ในการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษของไทย


นอกจากนี้ ไทยและนิวซีแลนด์ได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการศึกษา (Joint Working Group) และมีกำหนดจัดการประชุมคณะทำงานดังกล่าวในปี 2559 เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการไทยจะเป็นเจ้าภาพ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการหารือเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการจัดประชุมเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวว่า นิวซีแลนด์และไทยมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น  และร่วมมือด้านการศึกษามาอย่างยาวนาน สำหรับกรอบความตกลงด้านการศึกษาที่ได้ลงนามกับไทยจำนวน 2 ฉบับ คือ “ความตกลงด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศนิวซีแลนด์” (Arrangement between The Ministry of Education of the Kingdom of Thailand and The Ministry of Education of New Zealand on Education Cooperation) ที่ได้ลงนามเมื่อเดือนมิถุนายน 2550 และ “กรอบความร่วมมือว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลของประเทศนิวซีแลนด์และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย” (Framework for Cooperation on the Education Partnership between the Government of New Zealand and the Government of the Kingdom of Thailand) ที่ได้ลงนามเมื่อวันที่ 22มีนาคม 2556 ในระหว่างการเดินทางเยือนนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีนั้น นิวซีแลนด์พร้อมจะร่วมมือดำเนินการต่อไป


ในส่วนของความร่วมมือในระดับอุดมศึกษานั้น ไทยและนิวซีแลนด์ได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของทั้งสองฝ่าย อาทิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้มีการส่งนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่นิวซีแลนด์ เป็นต้น


ทั้งนี้ นิวซีแลนด์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจำนวนนักเรียนนักศึกษาของไทยที่เข้าศึกษาต่อในนิวซีแลนด์จะเพิ่มมากขึ้น โดยยินดีให้การสนับสนุนทุนการศึกษา และส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพร้อมให้การสนับสนุนการอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูชาวไทยต่อไปด้วยอรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป / รายงาน
22/7/2559