หลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล

ข่าว ศธ.360 องศา 29 กรกฎาคม 2557
 

 

                                                                     หลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล

นางสุทธศรี วงษ์สมานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลระหว่างสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม  และนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) และสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ พร้อมทั้งมอบหนังสือกรณีศึกษาไมซ์ แก่มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมสยามแคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมไมซ์เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  ประเทศไทยได้ตระหนักในศักยภาพและบทบาทของอุตสาหกรรมไมซ์ จึงได้มีนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวและบริการ และกลยุทธ์เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศดังกล่าวคือการผลักดันให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกิจกรรมนานาชาติขนาดใหญ่ ดังนั้นความร่วมมือระหว่าง TLEP และผู้ประกอบการภาคเอกชน ในการพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลเป็นครั้งแรก และการที่สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ มีความมุ่งมั่นที่จะนำหลักสูตรไปเปิดการเรียนการสอนเพื่อขยายตลาดวิชาชีพไมซ์กับคนรุ่นใหม่ ถือเป็นการริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ที่จะมีส่วนสำคัญในการทำให้นโยบายและเป้าหมายของประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ได้ผลในเชิงปฏิบัติอย่างยั่งยืน

อิชยา/สรุป
ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>