ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อม...

ภารกิจ รมว.ศธ 26 มิถุนายน 2563

เสมา1 เช็คความพร้อมสถาบันอาชีวศึกษา​ก่อนเปิดเรียน เล็งตั้งศู...

ประชุมร่วมกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินง...

ภารกิจ รมว.ศธ 25 มิถุนายน 2563

เสมา1 เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจ ดำเนินงาน E-sports อย่างเหม...

ประชุมติดตามผลการขับเคลื่อน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้อง...

ภารกิจ รมว.ศธ 25 มิถุนายน 2563

รมว.ศธ. จับมือเครือธุรกิจการโรงแรม-บริการ เร่งพัฒนาหลักสูตร ...

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ (CONNEXT E...

ภารกิจ รมว.ศธ 24 มิถุนายน 2563

เสมา1 สานต่อความร่วมมือกับภาคเอกชน เชื่อมโยงการสนับสนุนทุกภา...

ประชุมสัมมนาออนไลน์รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ "...

ภารกิจ รมว.ศธ 19 มิถุนายน 2563

เสมา1 หารือรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วางแนวทาง...

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 4/2563

ภารกิจ รมว.ศธ 16 มิถุนายน 2563

ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 4/2563

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ...

ภารกิจ รมว.ศธ 15 มิถุนายน 2563

ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึ...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี โร...

ภารกิจ รมว.ศธ 12 มิถุนายน 2563

เสมา1 ลงพื้นที่สุพรรณบุรี เตรียมความพร้อมโรงเรียนกินนอน-เด็ก...

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศ...

ภารกิจ รมว.ศธ 09 มิถุนายน 2563

รมว.ศธ. ย้ำ ศธ.จะเร่งจัดทำ Big Data ให้ทันสมัย เรียลไทม์ ช่ว...

“Roadmap การศึกษาไทย: การศึกษายกกำลังสอง”

ภารกิจ รมว.ศธ 08 มิถุนายน 2563

รมว.ศธ. บรรยายพิเศษ “การศึกษายกกำลังสอง” สร้างทุนมนุษย์ที่มี...

ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​ 4 ณ​ โรงเรียน...

ภารกิจ รมว.ศธ 07 มิถุนายน 2563

เสมา1 ลุยต่อเนื่อง ตรวจสนามสอบ ม.4 รร.สิงห์สมุทร

ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​ 1 ณ​ โรงเรียน...

ภารกิจ รมว.ศธ 06 มิถุนายน 2563

REPORT: เสมา1 ตรวจสนามสอบ ม.1 รร.ชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี

>