ให้นโยบาย ทปอ.

ภารกิจ รมว.ศธ 18 กุมภาพันธ์ 2555

ยุทธศาสตร์การศึกษา

ภารกิจ รมว.ศธ 17 กุมภาพันธ์ 2555

ผลประชุมแท็บเล็ต

ภารกิจ รมว.ศธ 17 กุมภาพันธ์ 2555

ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

ความร่วมมือกับเยอรมนี

ภารกิจ รมว.ศธ 15 กุมภาพันธ์ 2555

รมว.ศธ.ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ H.E.M...

หารือกับต่างประเทศ

ภารกิจ รมว.ศธ 15 กุมภาพันธ์ 2555

รมว.ศธ.ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัค...

บริจาคเพื่อการศึกษา

ภารกิจ รมว.ศธ 15 กุมภาพันธ์ 2555

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา...

ประชุมองค์กรในกำกับ

ภารกิจ รมว.ศธ 14 กุมภาพันธ์ 2555

ผู้บริหารองค์การมหาชนและองค์กรในกำกับ ศธ. 7 หน่วยงาน ประชุมร...

เกณฑ์สอบรอง-ผอ.สถานศึกษา

ภารกิจ รมว.ศธ 14 กุมภาพันธ์ 2555

ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรท...

นโยบายรับนักเรียน

ภารกิจ รมว.ศธ 13 กุมภาพันธ์ 2555

รมว.ศธ.มอบนโยบายการรับนักเรียนผ่าน Video Conference จาก ศธ.ไ...

กวาดล้างยาเสพติด

ภารกิจ รมว.ศธ 13 กุมภาพันธ์ 2555

ผลการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการรณรงค์กวาดล้างยาเสพติดในสถานศ...

การศึกษาเอกชน

ภารกิจ รมว.ศธ 11 กุมภาพันธ์ 2555

สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เข้าพบ รมว.ศธ.เพื่อขอรับก...

นโยบาย รร.ขนาดเล็ก

ภารกิจ รมว.ศธ 09 กุมภาพันธ์ 2555

ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ ประชุมทางไกล กับผู้บร...

หาีรือกับ FEC ญี่ปุ่น

ภารกิจ รมว.ศธ 09 กุมภาพันธ์ 2555

รมว.ศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับกับคณะผู้แทน T...

แนวคิดการทำงาน

ภารกิจ รมว.ศธ 08 กุมภาพันธ์ 2555

แนวคิดการทำงานรมว.ศธ."จะดูแลลูกหลานของประชาชน เหมือนลูก...

แต่งตั้งข้าราชการ

ภารกิจ รมว.ศธ 05 กุมภาพันธ์ 2555

รมว.ศธ.ลงนามในคำสั่งกระทรวงฯแต่งตั้งข้าราชการการเมือง 4 ราย ...

>