บริจาคเพื่อการศึกษา

ภารกิจ รมว.ศธ 15 กุมภาพันธ์ 2555

ประชุมองค์กรในกำกับ

ภารกิจ รมว.ศธ 14 กุมภาพันธ์ 2555

เกณฑ์สอบรอง-ผอ.สถานศึกษา

ภารกิจ รมว.ศธ 14 กุมภาพันธ์ 2555

ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

นโยบายรับนักเรียน

ภารกิจ รมว.ศธ 13 กุมภาพันธ์ 2555

รมว.ศธ.มอบนโยบายการรับนักเรียนผ่าน Video Conference จาก ศธ.ไ...

กวาดล้างยาเสพติด

ภารกิจ รมว.ศธ 13 กุมภาพันธ์ 2555

ผลการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการรณรงค์กวาดล้างยาเสพติดในสถานศ...

การศึกษาเอกชน

ภารกิจ รมว.ศธ 11 กุมภาพันธ์ 2555

สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เข้าพบ รมว.ศธ.เพื่อขอรับก...

นโยบาย รร.ขนาดเล็ก

ภารกิจ รมว.ศธ 09 กุมภาพันธ์ 2555

ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ ประชุมทางไกล กับผู้บร...

หาีรือกับ FEC ญี่ปุ่น

ภารกิจ รมว.ศธ 09 กุมภาพันธ์ 2555

รมว.ศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับกับคณะผู้แทน T...

แนวคิดการทำงาน

ภารกิจ รมว.ศธ 08 กุมภาพันธ์ 2555

แนวคิดการทำงานรมว.ศธ."จะดูแลลูกหลานของประชาชน เหมือนลูก...

แต่งตั้งข้าราชการ

ภารกิจ รมว.ศธ 05 กุมภาพันธ์ 2555

รมว.ศธ.ลงนามในคำสั่งกระทรวงฯแต่งตั้งข้าราชการการเมือง 4 ราย ...

การศึกษาชายแดนใต้

ภารกิจ รมว.ศธ 05 กุมภาพันธ์ 2555

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ ให้การต้อนร...

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

ภารกิจ รมว.ศธ 02 กุมภาพันธ์ 2555

ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ และ ดร.ศศิธารา พิชัยช...

ผลประชุม ก.พ.อ.

ภารกิจ รมว.ศธ 01 กุมภาพันธ์ 2555

ก.พ.อ.เห็นชอบตำแหน่งศาสตราจารย์ 6 ราย และกำหนดกรอบเวลาอ่านผล...

สอนภาษาจีนในไทย

ภารกิจ รมว.ศธ 01 กุมภาพันธ์ 2555

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้เข้าพบ รมว.ศธ. เพื่อความร...

โครงการสำคัญ ศธ.

ภารกิจ รมว.ศธ 01 กุมภาพันธ์ 2555

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา...

>