ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

คุณหญิงกัลยา เร่งการศึกษาพิเศษสร้าง Platform เชื่อม 176 หน่ว...

ภารกิจ รมช.ศธ 16 เมษายน 2563

คุณหญิงกัลยา มอบนโยบายแนวทางกระบวนการบริหารจัดการ “การศึกษาพ...

คุณหญิงกัลยา ชี้เด็กปฐมวัยเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญอย่...

ภารกิจ รมช.ศธ 14 เมษายน 2563

คุณหญิงกัลยา ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 พร้อมแจง ศธ. ...

ภารกิจ รมช.ศธ 27 มีนาคม 2563

คุณหญิงกัลยา เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ...

คุณหญิงกัลยา ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพ...

ภารกิจ รมช.ศธ 18 มีนาคม 2563

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ท...

คุณหญิงกัลยา ขึ้นเหนือตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน...

ภารกิจ รมช.ศธ 17 มีนาคม 2563

เสมา2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนราชประช...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม...

ภารกิจ รมช.ศธ 17 มีนาคม 2563

คุณหญิงกัลยา เฝ้ารับเสด็จฯ และกราบบังคมทูลถวายรายงาน สมเด็จพ...

หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงความสำเร็จของโรงเรียนวิทยาศาสตร...

ภารกิจ รมช.ศธ 12 มีนาคม 2563

คุณหญิงกัลยา เตรียมนำผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนของโรงเรียนวิทย...

นิทรรศการ “ร่วมมือร่วมใจใช้โค้ดดิ้ง สู้โควิด-19”

ภารกิจ รมช.ศธ 11 มีนาคม 2563

คุณหญิงนำทีม สสวท. ยกนิทรรศการโค้ดดิ้งสู้โควิด โชว์ นรม.ก่อน...

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทัพสู่ Digital Smart Farming”

ภารกิจ รมช.ศธ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รมช.คุณหญิงกัลยา เปิดทัพอาชีวะสู่ Digital Smart Farming มุ่ง...

ลงนามความร่วมมือ “การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเร...

ภารกิจ รมช.ศธ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เสมา 2 “คุณหญิงกัลยา” เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ “การอบร...

พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้บริหารและครูดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนัก...

ภารกิจ รมช.ศธ 22 กุมภาพันธ์ 2563

คุณหญิงกัลยา ประกาศกลางพิธีมอบเกียรติบัตร ฯ ให้ผู้บริหารสถาน...

โครงการคืนรอยยิ้มให้แก่น้องผู้ด้อยโอกาส

ภารกิจ รมช.ศธ 21 กุมภาพันธ์ 2563

คุณหญิงกัลยา วอนขอพ่อแม่ สละเวลาเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง แนะเลิกใ...

>