ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

ศธ. ต่อยอดการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬาภรณ​ราช​วิทยาลัย "...

ภารกิจ รมช.ศธ 25 พฤศจิกายน 2563

เสมา2 ร่วมพิธีเปิดงาน "10 ปี การพัฒนาต่อยอดโรงเรียนวิทยาศาสต...

รองนายกฯ และ รมช.ศธ.คุณหญิงกัลยา เปิดงาน “จากศาสตร์พระราชา ผ...

ภารกิจ รมช.ศธ 19 พฤศจิกายน 2563

พิธีเปิดงาน “จากศาสตร์พระราชา ผสานศาสตร์สากล สู่การพัฒนาชีวิ...

คุณหญิงกัลยา จับมือ UNICEF ลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีสารสน...

ภารกิจ รมช.ศธ 17 พฤศจิกายน 2563

การประชุมหารือกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และสหภาพโทรคมนาคมร...

เสมา2 นำผู้บริหาร ศธ. ปล่อยคาราวาน “ปลูกไม้ ปลูกชีวิต ปลุกจิ...

ภารกิจ รมช.ศธ 17 พฤศจิกายน 2563

งาน “ปลูกไม้ ปลูกชีวิต ปลุกจิตอนุรักษ์” โดยความร่วมมือระหว่า...

คุณหญิงกัลยา ลุยอาชีวศึกษา จ.สงขลา ย้ำให้วิทยาลัยเกษตรและเทค...

ภารกิจ รมช.ศธ 14 พฤศจิกายน 2563

เสมา2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการอ...

เสมา2 ลงพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม ติดตามการแก้ปัญหาความยากจนและค...

ภารกิจ รมช.ศธ 12 พฤศจิกายน 2563

คุณหญิงกัลยา ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและค...

เสมา2 ย้ำ นศ.สอศ.พังงา จงภาคภูมิใจในอาชีวศึกษา เชื่อมั่นเมื่...

ภารกิจ รมช.ศธ 03 พฤศจิกายน 2563

รมช,ศธ. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานนโยบายการจัดการเรียนการสอน ณ ว...

รมช.คุณหญิงกัลยา ร่วมประชุม ครม. สัญจร ครั้งที่ 3/2563 กลุ่ม...

ภารกิจ รมช.ศธ 03 พฤศจิกายน 2563

รมช.คุณหญิงกัลยา ร่วมประชุม ครม. สัญจร ครั้งที่ 3/2563 กลุ่ม...

ครูกัลยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร.เยาววิทย์ หวังพัฒนาการศึกษาใ...

ภารกิจ รมช.ศธ 02 พฤศจิกายน 2563

คุณหญิงกัลยา ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลแล...

คุณหญิงกัลยา ชม “โค้ดดิ้งชายทุ่ง” ของโรงเรียนกลุ่มบูรพาพัฒน์...

ภารกิจ รมช.ศธ 31 ตุลาคม 2563

คุณหญิงกัลยา เปิดโครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจโรงเรียนกลุ่ม...

เสมา2 เยี่ยมชมนวัตกรรม BodiiRay-เครื่องมือทางการแพทย์ ของ NE...

ภารกิจ รมช.ศธ 26 ตุลาคม 2563

รมช.ศธ. เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แ...

รมช.ศธ.คุณหญิงกัลยา เฝ้าฯ รับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพฯ ในงานประ...

ภารกิจ รมช.ศธ 21 ตุลาคม 2563

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข...

>