ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

ภารกิจ รมช.ศธ 24 มิถุนายน 2563

แถลงข่าวโครงการพัฒนาสื่อเสมือนจริง Augmented Reality (AR)

ภารกิจ รมช.ศธ 22 มิถุนายน 2563

ครูกัลยา ปลุกเยาวชนไทย สนุกไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่าน...

โครงการการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริฯ วษท.อุบล...

ภารกิจ รมช.ศธ 21 มิถุนายน 2563

คุณหญิงกัลยา หนุน วษท.เมืองดอกบัวงาม เป็นตัวอย่างการบริหารจั...

เปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการผลิตทุเร...

ภารกิจ รมช.ศธ 20 มิถุนายน 2563

เสมา2 ลุยอาชีวะเกษตร ชูหลักสูตรอบรมอาชีพระยะสั้น ผลิตทุเรียน...

คุณหญิงกัลยา เป็นกำลังใจให้นักเรียนสอบเข้า ม.4 ที่ รร.สตรีวิ...

ภารกิจ รมช.ศธ 07 มิถุนายน 2563

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตร...

เสมา 2 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนเข้าสอบ ที่ รร.บดินทรเดชา

ภารกิจ รมช.ศธ 06 มิถุนายน 2563

คุณหญิงกัลยา ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศ...

ผลการประชุม คกก.กำหนดนโยบายทุนโอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 2/256...

ภารกิจ รมช.ศธ 02 มิถุนายน 2563

คุณหญิงกัลยา ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานทุนโอลิม...

สรุปการจัดอบรม Coding for Teacher (C4T)

ภารกิจ รมช.ศธ 29 พฤษภาคม 2563

คุณหญิงโค้ดดิ้ง เตรียมดัน สพฐ. และ สสวท. พัฒนา "Coding for T...

การเปลี่ยนแปลงการเรียนการการสอนของครูในปัจจุบัน

ภารกิจ รมช.ศธ 19 พฤษภาคม 2563

คุณหญิงกัลยา ชวนครูปรับการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 สร้างเด็กไทยให้...

ความก้าวหน้าของการอบรม “หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยากา...

ภารกิจ รมช.ศธ 14 พฤษภาคม 2563

คุณหญิงโค้ดดิ้งชื่นชม การอบรม "Coding for Teacher" เตรียมผลิ...

การอบรม "Coding for Teacher" (C4T)

ภารกิจ รมช.ศธ 11 พฤษภาคม 2563

คุณหญิงกัลยาปลื้ม ครูเข้าอบรม "Coding for Teacher" ทะลุหนึ่ง...

หารือเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ - Coding โดยไม่เ...

ภารกิจ รมช.ศธ 02 พฤษภาคม 2563

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...

>