หารือความร่วมมือกับโปรตุเกส

ภารกิจ รมช.ศธ 2 11 กุมภาพันธ์ 2559

แถลงข่าวการสอบ O-NET

ภารกิจ รมช.ศธ 2 10 กุมภาพันธ์ 2559

ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET

ภารกิจ รมช.ศธ 2 07 กุมภาพันธ์ 2559

ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

ภารกิจที่ขอนแก่น

ภารกิจ รมช.ศธ 2 30 มกราคม 2559

ภารกิจที่ขอนแก่น เพื่อเปิดการประชุมวิชาการ Thailand TESOL ปร...

UN International Holocaust Memorial Day

ภารกิจ รมช.ศธ 2 27 มกราคม 2559

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ ร่วมงานวันรำลึ...

I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ภารกิจ รมช.ศธ 2 26 มกราคม 2559

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยจา พน...

ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง

ภารกิจ รมช.ศธ 2 13 มกราคม 2559

ศธ.ตั้ง 3 คกก.เพื่อปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐา...

หลักสูตร EP ของ รร.โยธินบูรณะ

ภารกิจ รมช.ศธ 2 12 มกราคม 2559

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ เยี่ยมชมการจัด...

เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย

ภารกิจ รมช.ศธ 2 11 มกราคม 2559

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ร่วมเสวนา "From NRU to W...

โรงเรียนคุณธรรม

ภารกิจ รมช.ศธ 2 07 มกราคม 2559

ศธ.จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกแก่เขตตร...

World Class University

ภารกิจ รมช.ศธ 2 06 มกราคม 2559

รมช.ศึกษาธิการ ร่วมประชุมหารือโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไท...

ปีใหม่ 2559

ภารกิจ รมช.ศธ 2 29 ธันวาคม 2558

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ร่วมมอบแจกันดอกไม้อวยพรแด่นาย...

MOU วิจัยเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์

ภารกิจ รมช.ศธ 2 25 ธันวาคม 2558

MOU วิจัยเพื่อการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะ...

Thailand-Japan Student Science Fair 2015

ภารกิจ รมช.ศธ 2 22 ธันวาคม 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินท...

การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

ภารกิจ รมช.ศธ 2 18 ธันวาคม 2558

หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง...

>