แถลงมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจ รมช.ศธ 2 17 พฤศจิกายน 2558

ปฏิรูประบบการประเมินคุณภาพ

ภารกิจ รมช.ศธ 2 16 พฤศจิกายน 2558

ให้ราชภัฏจัดตั้งศูนย์สอบภาษาอังกฤษ

ภารกิจ รมช.ศธ 2 14 พฤศจิกายน 2558

ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

ตรวจเยี่ยม รร.ที่สกลนคร

ภารกิจ รมช.ศธ 2 14 พฤศจิกายน 2558

รมว.ศึกษาธิการ และ รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวั...

ตรวจเยี่ยม EP/MEP ที่สกลราชวิทยานุกูล

ภารกิจ รมช.ศธ 2 13 พฤศจิกายน 2558

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป...

ตรวจเยี่ยม รร.นำร่องลดเวลาเรียนที่สกลนคร

ภารกิจ รมช.ศธ 2 10 พฤศจิกายน 2558

รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม รร.อนุบาลโคกศรีสุพรรณ สพป.สกลนคร เ...

นโยบายโรงเรียนคุณธรรม

ภารกิจ รมช.ศธ 2 08 พฤศจิกายน 2558

รมช.ศึกษาธิการ หารือกับ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เกี่ยวกับแน...

ระดมความเห็นแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลใน ส.อุดมศึกษา

ภารกิจ รมช.ศธ 2 05 พฤศจิกายน 2558

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ เชิญหน่วยงานต่...

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

ภารกิจ รมช.ศธ 2 03 พฤศจิกายน 2558

หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง...

กพอ.รับทราบแต่งตั้ง ผศ./รศ.

ภารกิจ รมช.ศธ 2 29 ตุลาคม 2558

ที่ประชุม ก.พ.อ.ซึ่งมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รม...

ประชุม ก.พ.อ.

ภารกิจ รมช.ศธ 2 28 ตุลาคม 2558

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานการป...

หารือกับ ทปอ.

ภารกิจ รมช.ศธ 2 25 ตุลาคม 2558

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ ประชุมหาร...

แนวทางจัดการศึกษาให้สอดคล้อง SDG

ภารกิจ รมช.ศธ 2 21 ตุลาคม 2558

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ ประชุมกับผู้แท...

ให้นโยบาย สกศ.

ภารกิจ รมช.ศธ 2 19 ตุลาคม 2558

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรว...

นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ

ภารกิจ รมช.ศธ 2 13 ตุลาคม 2558

นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ ประชุมครูโร...