ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

ครูโอ๊ะ มอบ “โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ-เกียรติบัตร” แก่บุคลากร ...

ภารกิจ รมช.ศธ 2 11 กันยายน 2564

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็...

ครูโอ๊ะ ชื่นชมหัวใจแห่งความเสียสละของ ครู กศน.นั่งเรือข้ามทะ...

ภารกิจ รมช.ศธ 2 10 กันยายน 2564

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิ...

ครูโอ๊ะ เปิดงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ชู สารพัด...

ภารกิจ รมช.ศธ 2 09 กันยายน 2564

เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางกนกวรรณ วิลาว...

ครูโอ๊ะ ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยา “โรงเรียนสมิทธิพงษ์-กรพ...

ภารกิจ รมช.ศธ 2 07 กันยายน 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนต...

ครูโอ๊ะ เปิดโครงการ "การเรียนรู้ดิจิทัล พฤกษศาสตร์ ภูมิปัญญา...

ภารกิจ รมช.ศธ 2 05 กันยายน 2564

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็...

ครูโอ๊ะ ชื่นชม กศน. จัดประกวด “กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม”...

ภารกิจ รมช.ศธ 2 02 กันยายน 2564

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิ...

ครูโอ๊ะเปิด “โครงการปราจีนบุรีโมเดล" ต้นแบบการบริหารจัดการศึ...

ภารกิจ รมช.ศธ 2 29 สิงหาคม 2564

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็...

ครูโอ๊ะ เผยแผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มนักเรียน-เยาวชน ลั่น...

ภารกิจ รมช.ศธ 2 27 สิงหาคม 2564

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...

ครูโอ๊ะ เผยบอร์ด กช. เสนอฉีดวัคซีนให้ นักเรียน ช่วยสร้างความ...

ภารกิจ รมช.ศธ 2 26 สิงหาคม 2564

เมื่อวันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางกนกวรรณ วิล...

ครูโอ๊ะ ชื่นชม “ชูศักดิ์” เป็นผู้เสียสละดูแลผู้เรียนที่บกพร่...

ภารกิจ รมช.ศธ 2 22 สิงหาคม 2564

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่...

ครูโอ๊ะ ภูมิใจ-สนับสนุนต่อเนื่อง ให้ "ครู-นศ.อาชีวะธนบุรี" ส...

ภารกิจ รมช.ศธ 2 18 สิงหาคม 2564

ครูโอ๊ะ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษ...

ศธ.-วธ. จัดพิธีลงนาม MOU ร่วมพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. "Lea...

ภารกิจ รมช.ศธ 2 18 สิงหาคม 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รั...