ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

ณัฏฐพล’ ปักธงนำเทคโนโลยีปฏิรูปการศึกษา ชู ‘5C’ พัฒนาระบบการเ...

ข่าว ศธ.360 องศา 13 พฤศจิกายน 2563

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอน...

รมช.ศธ.’คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช’ ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยา...

ข่าว ศธ.360 องศา 12 พฤศจิกายน 2563

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามแนวทางกา...

สพฐ.ผนึกเครือข่าย ชู “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร” บนฐานนิวนอร์มอล

ข่าว ศธ.360 องศา 12 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานว...

รองปลัด ศธ.ให้นโยบายสำนักอำนวยการ สป.เน้นเร่งสรรหาอัตรากำลัง...

ข่าว ศธ.360 องศา 11 พฤศจิกายน 2563

นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมให้นโยบายการทำ...

ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงฯ การเลือกประธานกรรมการและกรรมการของ...

ข่าว ศธ.360 องศา 11 พฤศจิกายน 2563

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่เกี่ยวข้องกั...

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ หารือ ศธ.ขอรับการสนับสน...

ข่าว ศธ.360 องศา 10 พฤศจิกายน 2563

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้...

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข่าว ศธ.360 องศา 10 พฤศจิกายน 2563

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในป...

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพ...

ข่าว ศธ.360 องศา 09 พฤศจิกายน 2563

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษ...

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ลงพื้นที่ลพบุรี ติดตาม “โคก หนอง นาโมเ...

ข่าว ศธ.360 องศา 09 พฤศจิกายน 2563

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...

เสมา 2 มอบนโยบาย สมศ. ก้าวสู่ปีที่สอง เน้นส่งเสริมผู้ประเมิน...

ข่าว ศธ.360 องศา 09 พฤศจิกายน 2563

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ มอบนโยบายแก่ผู้บริหา...

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียนนักศึกษา ศธ...

ข่าว ศธ.360 องศา 09 พฤศจิกายน 2563

กระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนั...

ผลการประชุมผู้บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พฤศจิกาย...

ข่าว ศธ.360 องศา 06 พฤศจิกายน 2563

ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ค...

>