ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ข่าว ศธ.360 องศา 05 กุมภาพันธ์ 2557

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง สป.

ข่าว ศธ.360 องศา 31 มกราคม 2557

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางกา...

ข่าว ศธ.360 องศา 30 มกราคม 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ...

พิธีมอบเกียรติบัตรครูแสนดี ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ข่าว ศธ.360 องศา 27 มกราคม 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอ...

“วันครู” เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน

ข่าว ศธ.360 องศา 16 มกราคม 2557

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ เนื่องใน...

ปลัด ศธ.ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชาว สป.

ข่าว ศธ.360 องศา 15 มกราคม 2557

๑๓ มกราคม : ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทา...

ปลัด ศธ.ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ2557 ภายใต้แนวคิด KID WORLD

ข่าว ศธ.360 องศา 12 มกราคม 2557

กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติภายใต้แนวคิด KID WORL...

แนวทางการปฏิบัติงานในช่วงภาวะวิกฤติและการบริหารงานตามนโยบายเ...

ข่าว ศธ.360 องศา 10 มกราคม 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแถลงข่าวพร้อมก...

รมว.ศธ. มอบโล่รางวัลให้กับเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กเยาวชนที...

ข่าว ศธ.360 องศา 08 มกราคม 2557

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธา...

สกสค. ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การค้า

ข่าว ศธ.360 องศา 07 มกราคม 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประช...

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานวันเด็ก...

ข่าว ศธ.360 องศา 06 มกราคม 2557

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย...

“ประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖”

ข่าว ศธ.360 องศา 28 ธันวาคม 2556

ดร. สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประช...