ประชุม สกสค.

ข่าว ศธ.360 องศา 10 กรกฎาคม 2557

ร่าง Roadmap การปฏิรูปการศึกษา

ข่าว ศธ.360 องศา 02 กรกฎาคม 2557

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

ข่าว ศธ.360 องศา 02 กรกฎาคม 2557

ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป.

ข่าว ศธ.360 องศา 27 มิถุนายน 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประธ...

การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าว ศธ.360 องศา 26 มิถุนายน 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทนรัฐ...

“ประชุมร่วม พิจารณากรอบงบประมาณ ศธ. ปี ๒๕๕๘”

ข่าว ศธ.360 องศา 25 มิถุนายน 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรั...

โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด

ข่าว ศธ.360 องศา 24 มิถุนายน 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเป...

ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก...

ข่าว ศธ.360 องศา 21 มิถุนายน 2557

ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำ...

ศธ.เร่งเพิ่มมาตรการกลั่นกรองผู้กู้ กยศ. เพื่อให้ได้ผู้กู้ที่...

ข่าว ศธ.360 องศา 19 มิถุนายน 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ...

เร่งติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญ

ข่าว ศธ.360 องศา 17 มิถุนายน 2557

การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า

ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก

ข่าว ศธ.360 องศา 16 มิถุนายน 2557

การประชุมองค์กรหลัก วันที่ 16 มิถุนายน

ตรวจสอบการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างโครงการคอมพิวเตอร์แบบพกพา

ข่าว ศธ.360 องศา 16 มิถุนายน 2557

โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)

ประชุม คณะกรรมการ สกสค.

ข่าว ศธ.360 องศา 12 มิถุนายน 2557

การประชุม คณะกรรมการ สกสค.

โรงเรียนสตรีวิทยา เข้ากราบคารวะ ปลัดฯ ศธ. เนื่องในวันไหว้ครู

ข่าว ศธ.360 องศา 12 มิถุนายน 2557

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา นำโดยอาจารย์วิมลนาถ บัวแก...

มอบ กศน. จัดกิจกรรมปรองดองเร่งสร้างความรักความสามัคคีของคนใน...

ข่าว ศธ.360 องศา 11 มิถุนายน 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเป...

>