ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

พิธีบวงสรวง แม่พระธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอนุญาตประดิษ...

ข่าว ศธ.360 องศา 15 พฤษภาคม 2557

พิธีบวงสรวง แม่พระธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขออนุญาตประดิษ...

หารือเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย

ข่าว ศธ.360 องศา 15 พฤษภาคม 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้อนรับ นายเอนโด โ...

ศธ. บริหารจัดการหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธ...

ข่าว ศธ.360 องศา 15 พฤษภาคม 2557

นางสุทธศรี วงศ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประช...

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.

ข่าว ศธ.360 องศา 14 พฤษภาคม 2557

การประชุมคณะกรรมการ สกสค.

การบริหารงานบุคลของข้าราชการครู

ข่าว ศธ.360 องศา 14 พฤษภาคม 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษา ร่วมการเสวนา “การบริหาร...

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษากับการบริหารท้องถิ่น

ข่าว ศธ.360 องศา 08 พฤษภาคม 2557

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3

ข่าว ศธ.360 องศา 08 พฤษภาคม 2557

ชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจการจัดสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ ...

การเสวนา “การบริหารงานบุคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก...

ข่าว ศธ.360 องศา 07 พฤษภาคม 2557

“การบริหารงานบุคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 4

ข่าว ศธ.360 องศา 06 พฤษภาคม 2557

พิธีเปิดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธ...

โครงการครูผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น

ข่าว ศธ.360 องศา 02 พฤษภาคม 2557

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ...

การประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

ข่าว ศธ.360 องศา 30 เมษายน 2557

การประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา...

ความร่วมมือเยอรมนี

ข่าว ศธ.360 องศา 29 เมษายน 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมการหารือระหว่...

>