ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การซีมีโอ

ข่าว ศธ.360 องศา 27 พฤศจิกายน 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ...

การประชุมรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี วาระพิเศษ

ข่าว ศธ.360 องศา 25 พฤศจิกายน 2557

ดร.สุทธศรี วงศ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานการปร...

“วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ข่าว ศธ.360 องศา 25 พฤศจิกายน 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมในพิธีถวายราชส...

นิทานประกอบการเรียนการสอน

ข่าว ศธ.360 องศา 25 พฤศจิกายน 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ...

เร่งพัฒนาจัดการศึกษาอาชีวเอกชน

ข่าว ศธ.360 องศา 24 พฤศจิกายน 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้เป็น...

ประชุมการดำเนินการจัดตั้งสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านกี...

ข่าว ศธ.360 องศา 20 พฤศจิกายน 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ...

เสวนา ร่วมคิดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้วยงานวิจัย

ข่าว ศธ.360 องศา 19 พฤศจิกายน 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงานเสวนาทางวิช...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต...

ข่าว ศธ.360 องศา 18 พฤศจิกายน 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ...

ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายการสร้างค่านิยมหลั...

ข่าว ศธ.360 องศา 13 พฤศจิกายน 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ...

เอกอัครราชทูตฯ สาธารณรัฐสิงคโปร์เข้าเยี่ยมคาราวะรมว.ศธ.

ข่าว ศธ.360 องศา 13 พฤศจิกายน 2557

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิกา...

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าว ศธ.360 องศา 11 พฤศจิกายน 2557

ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้...

MOE ดนตรีในสวน

ข่าว ศธ.360 องศา 07 พฤศจิกายน 2557

กระทรวงศึกษาธิการจัดงาน MOE ดนตรีในสวนเพื่อสร้างสานสัมพันธ์ร...

>