ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

ประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน

ข่าว ศธ.360 องศา 14 สิงหาคม 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนร...

ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามถวายพระพร

ข่าว ศธ.360 องศา 07 สิงหาคม 2557

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ...

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นวิทยากร รายการโทรทัศน์ “ถอดสลักข่าว...

ข่าว ศธ.360 องศา 07 สิงหาคม 2557

๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ดร.ส...

ประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาในเอเชียแปซิฟิก

ข่าว ศธ.360 องศา 06 สิงหาคม 2557

การประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาในเอเชียแปซิฟิกหรือ APRE...

“มอบโอวาท คณะลูกเสือ เนตรนารี ร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ”

ข่าว ศธ.360 องศา 06 สิงหาคม 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรั...

พลังสตรีไทย พลังสามัคคี ...สู่สากล

ข่าว ศธ.360 องศา 06 สิงหาคม 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับคัดเลือกจากก...

ศธ. จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราช...

ข่าว ศธ.360 องศา 04 สิงหาคม 2557

กระทรวงศึกษาธิการเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเ...

การประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก

ข่าว ศธ.360 องศา 04 สิงหาคม 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในการประชุมผ...

การประชุมพิจารณาร่าง ROADMAP ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่าง...

ข่าว ศธ.360 องศา 04 สิงหาคม 2557

การประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑

ข่าว ศธ.360 องศา 30 กรกฎาคม 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จส...

ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้มีการปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกกฎห...

ข่าว ศธ.360 องศา 30 กรกฎาคม 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรั...

หลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล

ข่าว ศธ.360 องศา 29 กรกฎาคม 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนร...

>