ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

พิธีมอบทุนเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ ๔

ข่าว ศธ.360 องศา 04 กันยายน 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการรัฐมนตร...

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรพัฒนา นบก.ศธ. รุ่นที่ ๑ ...

ข่าว ศธ.360 องศา 01 กันยายน 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรั...

มละบริภูฟ้า และชาวไทยภูเขา เข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงศึกษาธิ...

ข่าว ศธ.360 องศา 01 กันยายน 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ นักเ...

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป.

ข่าว ศธ.360 องศา 01 กันยายน 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ...

หารือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับอียิปต์

ข่าว ศธ.360 องศา 27 สิงหาคม 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการรัฐมนตร...

“ประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ค...

ข่าว ศธ.360 องศา 26 สิงหาคม 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรั...

ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก

ข่าว ศธ.360 องศา 25 สิงหาคม 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฎิบัติราชการแทนรั...

รับมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี

ข่าว ศธ.360 องศา 23 สิงหาคม 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบเครื่องหมายส...

กระทรวงศึกษาธิการหามาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูระยะยาว

ข่าว ศธ.360 องศา 22 สิงหาคม 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าท...

“เปิดโครงการ ASEAN CITIZENSHIP”

ข่าว ศธ.360 องศา 22 สิงหาคม 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรั...

กระทรวงศึกษาธิการ จับมือ กกต. ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เ...

ข่าว ศธ.360 องศา 19 สิงหาคม 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนร...

ศธ. ลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึก...

ข่าว ศธ.360 องศา 18 สิงหาคม 2557

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ กระทรวงศึกษาธิการ โดยนางสุทธศรี วงษ...

>