ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ข่าว ศธ.360 องศา 02 กรกฎาคม 2558

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสำนักงานค...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์

ข่าว ศธ.360 องศา 25 มิถุนายน 2558

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม...

ตรวจเยี่ยมสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.

ข่าว ศธ.360 องศา 23 มิถุนายน 2558

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสำนักตรวจ...

ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศธ.360 องศา 19 มิถุนายน 2558

รศ.นพ.กำจร ตติกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ...

ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด สป.

ข่าว ศธ.360 องศา 17 มิถุนายน 2558

รศ. นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม ศูนย์สา...

เตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ข่าว ศธ.360 องศา 16 มิถุนายน 2558

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม...

เลขาธิการพรรคมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจวเข้าเยี่ยมคาราวะปลัดก...

ข่าว ศธ.360 องศา 16 มิถุนายน 2558

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ นายเ...

การประชุมสัมมนาวิชาการ การปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุ...

ข่าว ศธ.360 องศา 15 มิถุนายน 2558

รศ. นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมบรรยายพิเศษในก...

เชิญชมสกู๊ปพิเศษ “บันทึกเมืองไทย” ทาง ททบ.๕

ข่าว ศธ.360 องศา 05 มิถุนายน 2558

เชิญชมสกู๊ปพิเศษ “บันทึกเมืองไทย” ทาง ททบ.๕ ในวันที่ ๙ มิถุน...

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA 2015

ข่าว ศธ.360 องศา 29 พฤษภาคม 2558

รศ. นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเป...

การประชุมระดับโลกว่าด้วยการศึกษา ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาห...

ข่าว ศธ.360 องศา 29 พฤษภาคม 2558

รองศาสตราจารย์ ดร. กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เดิน...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์

ข่าว ศธ.360 องศา 29 พฤษภาคม 2558

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม...

>