ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมชี้แจงเตรียมการจัดตั้งสำนักงานศึก...

ข่าว ศธ.360 องศา 03 เมษายน 2560

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษ...

การประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ข่าว ศธ.360 องศา 30 มีนาคม 2560

ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุมสภ...

ประชุมหารือสอบครูผู้ช่วย

ข่าว ศธ.360 องศา 29 มีนาคม 2560

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับสภา...

รอง ผอ.สนง.เลขาธิการซีมีโอ(ฝ่ายบริหารและสื่อสาร)เข้าพบปลัดฯศ...

ข่าว ศธ.360 องศา 28 มีนาคม 2560

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนาย...

แนวปฏิบัติการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 ปี 2560

ข่าว ศธ.360 องศา 28 มีนาคม 2560

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรร...

ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 12/2560

ข่าว ศธ.360 องศา 22 มีนาคม 2560

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กร...

ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะ

ข่าว ศธ.360 องศา 09 มีนาคม 2560

นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธ...

แผนดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๔

ข่าว ศธ.360 องศา 08 มีนาคม 2560

นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธ...

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัด...

ข่าว ศธ.360 องศา 08 มีนาคม 2560

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในบันทึกข้อ...

การประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 10/2560

ข่าว ศธ.360 องศา 08 มีนาคม 2560

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กร...

การเรียนรู้กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันสำหรับผู้เรียนระดับกา...

ข่าว ศธ.360 องศา 03 มีนาคม 2560

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายชาญเ...

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ข่าว ศธ.360 องศา 03 มีนาคม 2560

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรร...

>