ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

เอกอัครราชทูตฯ สาธารณรัฐสิงคโปร์เข้าเยี่ยมคาราวะรมว.ศธ.

ข่าว ศธ.360 องศา 13 พฤศจิกายน 2557

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิกา...

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าว ศธ.360 องศา 11 พฤศจิกายน 2557

ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้...

MOE ดนตรีในสวน

ข่าว ศธ.360 องศา 07 พฤศจิกายน 2557

กระทรวงศึกษาธิการจัดงาน MOE ดนตรีในสวนเพื่อสร้างสานสัมพันธ์ร...

ผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป.

ข่าว ศธ.360 องศา 06 พฤศจิกายน 2557

สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหั...

การประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้ง ๗/๒๕๕๗

ข่าว ศธ.360 องศา 06 พฤศจิกายน 2557

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ...

ศธ.หารือกับคณะกรรมมาธิการการศึกษาและกีฬา สนช.

ข่าว ศธ.360 องศา 05 พฤศจิกายน 2557

ดร.สทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับพลเรือ...

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ข่าว ศธ.360 องศา 04 พฤศจิกายน 2557

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ...

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกร...

ข่าว ศธ.360 องศา 03 พฤศจิกายน 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับ พล...

พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว ศธ.360 องศา 30 ตุลาคม 2557

พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557 วันพฤ...

นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายเร่งพัฒนาการศึกษาให้เป็นรูปธรรมภายใน ๓ ...

ข่าว ศธ.360 องศา 30 ตุลาคม 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการป...

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที ๙/๒๕๕๗

ข่าว ศธ.360 องศา 28 ตุลาคม 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประ...

เร่งสถานศึกษาดำเนินการระบบ e - Studentloan ภายในวันที่ 31 ตุ...

ข่าว ศธ.360 องศา 27 ตุลาคม 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ...

>