ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

ศธ. เปิดงานชุมนุมยุวกาชาด ๔ ภูมิภาค ปี ๒๕๕๗

ข่าว ศธ.360 องศา 01 ธันวาคม 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเ...

กระทรวงศึกษาธิการปล่อยคาราวานจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสม...

ข่าว ศธ.360 องศา 01 ธันวาคม 2557

ดร.สทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดและปล...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗

ข่าว ศธ.360 องศา 28 พฤศจิกายน 2557

ดร. สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประช...

การประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ข่าว ศธ.360 องศา 28 พฤศจิกายน 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมวิสามัญค...

ดนตรีในสวน

ข่าว ศธ.360 องศา 28 พฤศจิกายน 2557

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรม MOE ดนตรีในสวน ซึ่งจัดขึ้...

ปาฐกถาพิเศษ ประชุมวิชาการการสร้างพลเมืองสู่การปฏิรูปประเทศไท...

ข่าว ศธ.360 องศา 28 พฤศจิกายน 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมปาฐกถาพิเศษในก...

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การซีมีโอ

ข่าว ศธ.360 องศา 27 พฤศจิกายน 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ...

การประชุมรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี วาระพิเศษ

ข่าว ศธ.360 องศา 25 พฤศจิกายน 2557

ดร.สุทธศรี วงศ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานการปร...

“วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ข่าว ศธ.360 องศา 25 พฤศจิกายน 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมในพิธีถวายราชส...

นิทานประกอบการเรียนการสอน

ข่าว ศธ.360 องศา 25 พฤศจิกายน 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ...

เร่งพัฒนาจัดการศึกษาอาชีวเอกชน

ข่าว ศธ.360 องศา 24 พฤศจิกายน 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้เป็น...

ประชุมการดำเนินการจัดตั้งสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านกี...

ข่าว ศธ.360 องศา 20 พฤศจิกายน 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ...

>