ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้

ข่าว ศธ.360 องศา 10 กันยายน 2558

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดก...

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ข่าว ศธ.360 องศา 10 กันยายน 2558

รศ.นพ. กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการประชุมสั...

โครงการเฉลิมฉลองการเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558

ข่าว ศธ.360 องศา 10 กันยายน 2558

รศ.นพ. กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปิ...

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ศธ. เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ข่าว ศธ.360 องศา 10 กันยายน 2558

รศ.นพ. กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเป...

ปลัด ศธ.แจง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิดชูสถาบัน

ข่าว ศธ.360 องศา 08 กันยายน 2558

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พูดคุยผ่านรายการบ่า...

คุรุสภา เตรียมจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ข่าว ศธ.360 องศา 08 กันยายน 2558

รศ.นพ. กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุม เตรียม...

เชิญชมรายการหันหน้าเข้าหากัน

ข่าว ศธ.360 องศา 05 กันยายน 2558

เชิญชมรายการหันหน้าเข้าหากัน วันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ พบ...

ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 9/2558

ข่าว ศธ.360 องศา 03 กันยายน 2558

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมกระทรวงศึ...

สร้างป่า สร้างรายได้

ข่าว ศธ.360 องศา 02 กันยายน 2558

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายการดำเน...

พิจารณาคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น

ข่าว ศธ.360 องศา 01 กันยายน 2558

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการปร...

ปรับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาม...

ข่าว ศธ.360 องศา 01 กันยายน 2558

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการปร...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

ข่าว ศธ.360 องศา 28 สิงหาคม 2558

รศ. นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ...

>