ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

การประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาไท...

ข่าว ศธ.360 องศา 25 มีนาคม 2558

นางสุทธศรี วงศ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ...

ศธ.แถลงเปิดตัวโครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียนนักศึกษาในช่ว...

ข่าว ศธ.360 องศา 25 มีนาคม 2558

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แถลงเปิดตัวโครงก...

ประชุมติดตามงานของหน่วยงานใน สป.

ข่าว ศธ.360 องศา 23 มีนาคม 2558

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ...

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

ข่าว ศธ.360 องศา 19 มีนาคม 2558

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมการประชุมคณะกร...

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว ศธ.360 องศา 19 มีนาคม 2558

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมก...

การประชุมการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหร...

ข่าว ศธ.360 องศา 13 มีนาคม 2558

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ...

การส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน

ข่าว ศธ.360 องศา 12 มีนาคม 2558

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง...

กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู

ข่าว ศธ.360 องศา 05 มีนาคม 2558

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ...

หารือด้านการศึกษา ไทย – กุ้ยโจว

ข่าว ศธ.360 องศา 05 มีนาคม 2558

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอกนิษฐ์ คลังแ...

ครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้งสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (I...

ข่าว ศธ.360 องศา 02 มีนาคม 2558

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นเกียรติ แล...

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

ข่าว ศธ.360 องศา 02 มีนาคม 2558

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ...

มอบโล่เชิดชูเกียรติ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย...

ข่าว ศธ.360 องศา 02 มีนาคม 2558

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่เช...

>