ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

ครม.เห็นชอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิ...

ข่าว ศธ.360 องศา 21 กรกฎาคม 2564

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบแนวทางการป...

ศธ.เตรียมออกมาตรการ “ตรวจฟรี-มีที่พัก-จัดส่งถึงมือแพทย์

ข่าว ศธ.360 องศา 20 กรกฎาคม 2564

“ตรีนุช” ดูแลครูและบุคลากรในสังกัด ศธ. เสี่ยงติดโควิด 19 เตร...

รร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมลงแขกดำนา

ข่าว ศธ.360 องศา 20 กรกฎาคม 2564

ผู้ตรวจราชการ ศธ. ร่วมกับผู้บริหาร-ครู-นักเรียน รร.ราชประชาน...

ศธ.รวมใจสู้ภัยโควิด ช่วยเหลือความเดือดร้อนประชาชน ให้ความรู้...

ข่าว ศธ.360 องศา 20 กรกฎาคม 2564

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สนับสนุนทุกภาคส่วน สู้ภัยโควิด 19 จั...

ประกาศ ศธ. เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบ...

ข่าว ศธ.360 องศา 19 กรกฎาคม 2564

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวง...

ศบค.ศธ.ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ มาตรการและแนวปฏิบัติของสถาน...

ข่าว ศธ.360 องศา 19 กรกฎาคม 2564

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองประธานศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ก...

ศธ.-สธ.จัดเสวนา “เรียน/สอน/WFH/ออนไลน์ อย่างไร ให้สุขภาพดี”

ข่าว ศธ.360 องศา 14 กรกฎาคม 2564

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ มอบหมายให้นายสุภัทร จำป...

ครม.เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กลุ่มแรงงาน และผู้...

ข่าว ศธ.360 องศา 13 กรกฎาคม 2564

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบในหลักการ ...

ครูโอ๊ะ มอบแนวทางจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ

ข่าว ศธ.360 องศา 13 กรกฎาคม 2564

ครูโอ๊ะ มอบแนวทาง “จัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ...

ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนกรกฎา...

ข่าว ศธ.360 องศา 13 กรกฎาคม 2564

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผ...

คุณหญิงกัลยา ติดตามการเข้าถึงการศึกษาคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส แล...

ข่าว ศธ.360 องศา 12 กรกฎาคม 2564

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...

คุณหญิงกัลยา ติดตามมาตรการป้องกันโควิด และการเข้าถึงการศึกษา...

ข่าว ศธ.360 องศา 11 กรกฎาคม 2564

นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมตรวจเยี...

>