ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

"แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นั...

ข่าว ศธ.360 องศา 17 กันยายน 2564

"แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นั...

“ตรีนุช”กำชับผู้บริหาร ศธ. ยึดนโยบาย “TRUST” ทำงานโปร่งใส

ข่าว ศธ.360 องศา 17 กันยายน 2564

รมว.ศธ.”ตรีนุช เทียนทอง” ส่งหนังสือบันทึกข้อความ แนวปฏิบัติก...

เสมา 1 ส่งทีมสนับสนุนเกาะติดแก้ไขปัญหาให้สถานศึกษาทุกพื้นที่

ข่าว ศธ.360 องศา 16 กันยายน 2564

รมว.ศึกษาธิการ มอบนโยบายผู้ตรวจราชการ ศธ. – ประธานกลุ่ม Clus...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารสำรวจ-สรุป-แสดงความประสงค์-แบบคัดกรอง...

ข่าว ศธ.360 องศา 16 กันยายน 2564

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึ...

ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 10 “พลังบว...

ข่าว ศธ.360 องศา 14 กันยายน 2564

ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 10 “พลังบว...

“ตรีนุช”แจ้งแนวปฏิบัติตรวจราชการเรียบง่าย

ข่าว ศธ.360 องศา 13 กันยายน 2564

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งแน...

เตรียมขยายผลการถอดบทเรียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู กับสหกรณ์ออมทร...

ข่าว ศธ.360 องศา 13 กันยายน 2564

นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิกา...

ศธ.-สธ.แถลงความพร้อม ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก ให้แก่นักเรียนอ...

ข่าว ศธ.360 องศา 13 กันยายน 2564

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นปร...

เงินเยียวยานักเรียน ถึงมือนักเรียน-ผู้ปกครอง 2 ล้านคน

ข่าว ศธ.360 องศา 12 กันยายน 2564

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิ...

ศธ.พร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก 12-18 ปี เริ่มตุลาคมนี้

ข่าว ศธ.360 องศา 10 กันยายน 2564

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผ...

ศธ.-สธ.ร่วมประชุมการดำเนินงาน SSS: Sandbox Safety Zone in Sc...

ข่าว ศธ.360 องศา 10 กันยายน 2564

ศธ.-สธ.ร่วมประชุมการดำเนินงาน SSS: Sandbox Safety Zone in Sc...

เสมา 3 เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่...

ข่าว ศธ.360 องศา 10 กันยายน 2564

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็...