ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนภารกิจเชิงบูรณาการ การจัดองค์กรแบบ ...

ข่าว ศธ.360 องศา 20 ตุลาคม 2563

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนั...

รมช.กนกวรรณ นำทีม กศน.นครชัยบุรินทร์ ออกหน่วย “กศน.เพื่อประช...

ข่าว ศธ.360 องศา 19 ตุลาคม 2563

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพ...

ประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการสัญจร ที่อุบลราชธานี ปลัด ศธ...

ข่าว ศธ.360 องศา 15 ตุลาคม 2563

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ...

ศธ.เชื่อมต่อนานาประเทศ รวมพลังเสริมศักยภาพนักเรียนไทย

ข่าว ศธ.360 องศา 14 ตุลาคม 2563

วงล้อการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการศึกษาไทย กำลังเริ่มต้นหมุน...

ศธ.ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

ข่าว ศธ.360 องศา 12 ตุลาคม 2563

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธ...

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้บริหารองค์กรหลัก กระทรว...

ข่าว ศธ.360 องศา 12 ตุลาคม 2563

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระท...

เสมา 2 นำทีม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” จังหวัดสมุทรสาคร แนะชู...

ข่าว ศธ.360 องศา 12 ตุลาคม 2563

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นำทีม #ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ในพื้...

ลูกเสือมัคคุเทศก์นำ “ครูพี่โอ๊ะ” ลุยป่าพรุโต๊ะแดง นราธิวาส พ...

ข่าว ศธ.360 องศา 12 ตุลาคม 2563

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี...

คุณหญิงกัลยา เป็นประธาน MOU การวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะด...

ข่าว ศธ.360 องศา 12 ตุลาคม 2563

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นประธานลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย...

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ...

ข่าว ศธ.360 องศา 12 ตุลาคม 2563

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมติดตามการจัดงา...

เสมา 3 เปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. “สานใจไทย สู่ใจใต้” ที่ย...

ข่าว ศธ.360 องศา 12 ตุลาคม 2563

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็...

แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน และการสอนชดเชยปีการศึกษา 2563 ของโ...

ข่าว ศธ.360 องศา 12 ตุลาคม 2563

ปีการศึกษา 2563 นักเรียนจะมีเวลาเรียนรวมทั้งสิ้น 181 วัน ซึ่...

>