ข่าวสารกิจกรรม

3 พันธมิตร ร่วมจัดการศึกษาออนไลน์

พิธีลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงระหว่างสํานักงาน กศน. กับ...

สภานักเรียนนำเสนอข้อคิดเห็นต่อ รมว.ศธ.

คณะสภานักเรียนเข้ารับฟังโอวาทและนำเสนอข้อคิดเห็นในการประชุมส...

ผลประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 1/2563

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผ...

เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการ รมว.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิดงา...

สพฐ.รับมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ในโครงการ ...

ข่าววงการศึกษา 27 ธันวาคม 2562

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (...

สพฐ. รับมอบทุนการศึกษา

ข่าววงการศึกษา 26 ธันวาคม 2562

นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีรับมอบทุน...

สกศ.ประชุมปรับปรุงแผนการศึกษาชาติ

ข่าววงการศึกษา 26 ธันวาคม 2562

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภ...

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69

ข่าววงการศึกษา 23 ธันวาคม 2562

นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...

เปิดอาคารพระราชทานและติดตามการดำเนินงาน

ข่าววงการศึกษา 20 ธันวาคม 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม...

สพฐ. ร่วมแถลงข่าว อียู-ยูนิเซฟ

ข่าววงการศึกษา 20 ธันวาคม 2562

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยผู้แทนองค์ก...

สช.ประชุมการดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชน

ข่าววงการศึกษา 18 ธันวาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดประชุมพัฒนาประสิทธ...

ติดตามงานโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดตาก

ข่าววงการศึกษา 18 ธันวาคม 2562

เลขาธิการ กพฐ. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็...

สพฐ. จัดประชุมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ข่าววงการศึกษา 16 ธันวาคม 2562

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการปร...

สพฐ. ร่วมเป็นพยานส่งมอบเงินบริจาค

ข่าววงการศึกษา 09 ธันวาคม 2562

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร...

เผยความก้าวหน้ากรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนของไทยในรอบปี

ข่าววงการศึกษา 04 ธันวาคม 2562

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมเจ้า...

>