ข่าวสารกิจกรรม

สช.รุกพัฒนาการศึกษา จัดนิทรรศการที่ประเทศเกาหลี

ข่าววงการศึกษา 15 กรกฎาคม 2551

นายสำรวม พฤกษ์เสถียร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอ...

ปรับหลักเกณฑ์จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษานอกระบบหลักสูตรการศึกษาข...

ข่าววงการศึกษา 15 กรกฎาคม 2551

นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่ พ.ร...

สป.รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา

ข่าววงการศึกษา 15 กรกฎาคม 2551

ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศสำนักง...

แต่งตั้ง "บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร" เลขาธิการ สช. คนใ...

ข่าววงการศึกษา 15 กรกฎาคม 2551

นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่นา...

การเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ร...

ข่าววงการศึกษา 11 กรกฎาคม 2551

เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2551 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐ...

"นิทรรศการประกวดจิตรกรรมต้นแบบผ้าปักไทย ครั้งที่ 2"...

ข่าววงการศึกษา 11 กรกฎาคม 2551

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระ...

ปฏิบัติการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนพี่ช่วยน้อง

ข่าววงการศึกษา 11 กรกฎาคม 2551

นายพนม บุญยืน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นำนักศึกษาอาชีวะส...

แต่งตั้ง "สำรวม" เป็นผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์โรง...

ข่าววงการศึกษา 10 กรกฎาคม 2551

นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรม...

ผลการประกวดงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

ข่าววงการศึกษา 10 กรกฎาคม 2551

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ใ...

อาชีวศึกษาร่วมพัฒนาการเดินเรือไทย

ข่าววงการศึกษา 10 กรกฎาคม 2551

นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึก...

อาชีวศึกษาลงนามกับโรงแรมโนโวเทล

ข่าววงการศึกษา 10 กรกฎาคม 2551

นางศิริพรรณ ชุมนุม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนา...

อาชีวะ ตั้งสถานีบริการ NGV ในสถานศึกษา สร้างการเรียนรู้ในสถา...

ข่าววงการศึกษา 08 กรกฎาคม 2551

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับบริษัท เอนกบุญ...

คำแถลงของประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมรดกโลก ประเทศไทย ใน...

ข่าววงการศึกษา 08 กรกฎาคม 2551

วันที่ 7 กรกฎาคม 2551 เวลา 14.30 น. เวลาท้องถิ่นที่เมืองควิ...

เตรียมเสนอ ครม.เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานดี...

ข่าววงการศึกษา 08 กรกฎาคม 2551

นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด...

โปรแกรม HOUSE KEEPER ป้องกันภัยแฝงจากอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

นางสาวลีลาวดี วัชโรบล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิก...

>