ข่าวสารกิจกรรม

รมว.ศธ.ขยายเวลาจัดทำตราสารช่วย ร.ร.เอกชน

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

นายสำรวม พฤกษ์เสถียร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอก...

อาชีวศึกษาลงนามกับบริษัทไบเออร์

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

อาชีวศึกษาลงนามกับบริษัทไบเออร์

7 องค์การระหว่างประเทศจับมือแก้วิกฤตภาษาของโลก

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

นายชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดก...

ศธ. รับมอบหนังสือ ชุดทักษะชีวิต มีแนวคิดและแนวทางส่งเสริมการ...

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

1 ก.ค. 2551 นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประ...

97 ปี การลูกเสือสร้างรากแก้วของชาติ

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

97 ปี การลูกเสือสร้างรากแก้วของชาติ

สช.วางแนวปฏิบัติการจัดทำตราสารจัดตั้ง ร.ร.เอกชน

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

เลขาฯ ลีลาวดี ชูประชาสัมพันธ์ส่งคนทำดีต้องได้ดี

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

งานทุกอย่างทำให้เป็นประจำ ทำซ้ำๆ จึงจะเห็นผล การเผยแพร่และปร...

สุขทุกวัน..กับส้วมอาชีวะ-อนามัย

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

สุขทุกวัน..กับส้วมอาชีวะ-อนามัย

สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ :นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว...

ศธ.ปรับโครงสร้างองค์กรลดความซ้ำซ้อนภารกิจ

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

25 มิถุนายน 2551 : นายชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิ...

สกอ. มอบสิทธ์โปรแกรม Tell me More แก่มหาวิทยาลัยเครือข่าย เพ...

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวภา...

สกอ.เตรียมความพร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยใหม่

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวใน...

สกอ.ส่งเสริมระบบสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาตอบ...

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวถึง...

ปลัด ศธ. ถ่ายทอดประสบการณ์ในฐานะนักประชาสัมพันธ์มือหนึ่ง

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ “...

IT กับการประชาสัมพันธ์

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

นายวิชเทพ ฦาชาฤทธิ์ คอลัมน์นิตส์ชื่อดังจากหนังสือพิมพ์หลานฉบ...

>