ข่าวสารกิจกรรม

ถวายพระพร

ข่าววงการศึกษา 08 สิงหาคม 2551

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการ กช. นำข้าราชการใน สช. ร...

กระทรวงศึกษาธิการ จับมือกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบประกันคุณภ...

ข่าววงการศึกษา 07 สิงหาคม 2551

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามร่...

โรงงานในโรงเรียนอาชีวะ

ข่าววงการศึกษา 06 สิงหาคม 2551

นายพระนาย สุวรรณรัฐ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการศูนย์อ...

ศธ.ร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

ข่าววงการศึกษา 06 สิงหาคม 2551

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้...

โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรม

ข่าววงการศึกษา 06 สิงหาคม 2551

นางสาวลีลาวดี วัชโรบล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิก...

ปลัด ศธ. รับโล่ประทานจากพระองค์โสมฯ บุคคลดีเด่นด้านการควบคุม...

ข่าววงการศึกษา 06 สิงหาคม 2551

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด...

สกอ. เปิดวิสัยทัศน์ใหม่ในการจัดการเรียนการสอน

ข่าววงการศึกษา 04 สิงหาคม 2551

นายบุญลือ ประเสริฐโสภา รมชศธ. เปิดประชุมวิชาการเรื่อง กระบวน...

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระ...

ข่าววงการศึกษา 31 กรกฎาคม 2551

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระ...

สกอ. จัดประกวดวงดนตรีอุดมศึกษา

ข่าววงการศึกษา 31 กรกฎาคม 2551

นายบุญลือ ประเสริฐโสภา รมช.ศธ. แถลงข่าวโครงการ University Ac...

สกอ.พัฒนาเครือข่ายเพื่อสบค้นทรพยากรการศึกษา

ข่าววงการศึกษา 31 กรกฎาคม 2551

นาย สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา กล่าวถึงโรงก...

วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๑1

ข่าววงการศึกษา 30 กรกฎาคม 2551

นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันภา...

สช.แจงสิทธิประกันสังคม

ข่าววงการศึกษา 30 กรกฎาคม 2551

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา...

ศธ.ประชุมเตรียมการการจัดสัมมนาและหารือความร่วมมือด้านการศึกษ...

ข่าววงการศึกษา 30 กรกฎาคม 2551

นายชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานประชุม...

เด็กไทยกวาดรางวัลไม่ยั้ง 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ฟิสิกส์โอล...

ข่าววงการศึกษา 29 กรกฎาคม 2551

ผู้แทนประเทศไทยจำนวน 5 คน ไปร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระห...

ศธ.กับความก้าวหน้าหารายได้เพิ่มช่วยเพื่อนครู/ ขับเคลื่อน E &...

ข่าววงการศึกษา 29 กรกฎาคม 2551

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง...

>