ข่าวสารกิจกรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) เป...

ข่าววงการศึกษา 14 กุมภาพันธ์ 2563

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น...

คณะผู้แทนนักเรียนไทยเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.

ข่าววงการศึกษา 13 กุมภาพันธ์ 2563

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...

ชูการศึกษาเอกชนภาคอีสาน ทางเลือกสู่อนาคต

ข่าววงการศึกษา 13 กุมภาพันธ์ 2563

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตร...

ข่าววงการศึกษา 12 กุมภาพันธ์ 2563

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจ...

สกศ. เฟ้นหา good practice นำร่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้ EF

ข่าววงการศึกษา 12 กุมภาพันธ์ 2563

เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง) เป็นประธานการประชุม...

นักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย

ข่าววงการศึกษา 11 กุมภาพันธ์ 2563

ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ลง...

ข่าววงการศึกษา 07 กุมภาพันธ์ 2563

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ลง...

ข่าววงการศึกษา 06 กุมภาพันธ์ 2563

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื...

มหาจุฬาลงกรณหนุนอาชีวะจัดการศึกษาวิถีพุทธ R-Excellence บ่มเพ...

ข่าววงการศึกษา 06 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมห...

อนุ กกส. เข้าพบ รมว.ศธ. นำเสนอแนวทางขับเคลื่อน Big Data และก...

ข่าววงการศึกษา 05 กุมภาพันธ์ 2563

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายวร...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รายการ...

ข่าววงการศึกษา 04 กุมภาพันธ์ 2563

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ส...

สพฐ.มอบบ้านน้ำใจ “ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”

ข่าววงการศึกษา 03 กุมภาพันธ์ 2563

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. มอบบ้านน้ำใจ “ คืนความส...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตร...

ข่าววงการศึกษา 03 กุมภาพันธ์ 2563

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื...

สกศ.เปิด OEC Forum ด้วย AI พลิกโลกการศึกษา

ข่าววงการศึกษา 03 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมทางวิชาการเพื่อ...

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3

ข่าววงการศึกษา 03 กุมภาพันธ์ 2563

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร...

>