ข่าวสารกิจกรรม

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกัน...

ข่าววงการศึกษา 13 กรกฎาคม 2563

การตรวจติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based...

ข่าววงการศึกษา 13 กรกฎาคม 2563

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกัน...

ข่าววงการศึกษา 09 กรกฎาคม 2563

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกัน...

ข่าววงการศึกษา 09 กรกฎาคม 2563

การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกัน...

ข่าววงการศึกษา 09 กรกฎาคม 2563

ว.เทคนิคสัตหีบ เซ็นสัญญากลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมการบิน พัฒนางาน...

ข่าววงการศึกษา 22 มิถุนายน 2563

ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต...

ข่าววงการศึกษา 16 มิถุนายน 2563

ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระ...

ข่าววงการศึกษา 15 มิถุนายน 2563

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบ...

ข่าววงการศึกษา 12 มิถุนายน 2563

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบ...

ข่าววงการศึกษา 12 มิถุนายน 2563

ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต...

ข่าววงการศึกษา 10 มิถุนายน 2563

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็...

ข่าววงการศึกษา 05 มิถุนายน 2563

ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม

ข่าววงการศึกษา 20 กุมภาพันธ์ 2563

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดก...

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตแห่งโรมาเนียประจำประเ...

ข่าววงการศึกษา 18 กุมภาพันธ์ 2563

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตแห่งโรมาเนียประจำประเ...

เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

ข่าววงการศึกษา 18 กุมภาพันธ์ 2563

ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพร...

>