ข่าวสารกิจกรรม

ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม (Online Learning Mark...

ข่าววงการศึกษา 28 กรกฎาคม 2564

เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมมอบให้สภาการศึกษา (สก...

ข่าววงการศึกษา 16 มิถุนายน 2564

ศธ. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ขับเคลื่อนให้สถานศึกษาปลอดภัย

ข่าววงการศึกษา 07 มิถุนายน 2564

บูรณาการงาน ศธ. ขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนด้านการจัดการศึกษา

ข่าววงการศึกษา 07 มิถุนายน 2564

ศธ.ออกประกาศแนวปฏิบัติเก็บค่าเทอมลดภาระผู้ปกครองช่วงสถานการณ...

ข่าววงการศึกษา 31 พฤษภาคม 2564

ไทยร่วมผลักดันแผนยุทธศาสตร์ยูเนสโกฉบับใหม่

ขอจัดตั้ง สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา

ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สนองน...

มธบ. จับมือ ม. นอร์ธแธมตัน เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ 2 ปริญญ...

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมแสดงฝีมือ และช่วยสร้างแรง...

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่...

ข่าววงการศึกษา 19 กุมภาพันธ์ 2564

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจรา...

ข่าววงการศึกษา 19 กุมภาพันธ์ 2564

ศธ. จับมือ สคช. ยกระดับมาตรฐานเกษตรกรไทยเป็นเกษตรกรมืออาชีพ ...

ข่าววงการศึกษา 11 กุมภาพันธ์ 2564

ผลประชุม สพฐ.รายงานผลเปิดเรียน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุม...

ข่าววงการศึกษา 03 กุมภาพันธ์ 2564

สสวท. เปิดสนามติ๊กต๊อกดึงดูดครู นักเรียน ประชันฝีมือ ผลิตคลิ...

ข่าววงการศึกษา 02 กุมภาพันธ์ 2564