ข่าวสารกิจกรรม

ไทยร่วมผลักดันแผนยุทธศาสตร์ยูเนสโกฉบับใหม่

ขอจัดตั้ง สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา

ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สนองน...

มธบ. จับมือ ม. นอร์ธแธมตัน เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ 2 ปริญญ...

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมแสดงฝีมือ และช่วยสร้างแรง...

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่...

ข่าววงการศึกษา 19 กุมภาพันธ์ 2564

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจรา...

ข่าววงการศึกษา 19 กุมภาพันธ์ 2564

ศธ. จับมือ สคช. ยกระดับมาตรฐานเกษตรกรไทยเป็นเกษตรกรมืออาชีพ ...

ข่าววงการศึกษา 11 กุมภาพันธ์ 2564

ผลประชุม สพฐ.รายงานผลเปิดเรียน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุม...

ข่าววงการศึกษา 03 กุมภาพันธ์ 2564

สสวท. เปิดสนามติ๊กต๊อกดึงดูดครู นักเรียน ประชันฝีมือ ผลิตคลิ...

ข่าววงการศึกษา 02 กุมภาพันธ์ 2564

สอศ.เตรียมเสนอรัฐบาลอุดหนุนเยียวยาช่วยเหลือค่าเทอมเรียน ปวส....

สสวท. ชวนใช้ฟรี Project 14 ตัวช่วยครูสอนออนไลน์ยุคนิวนอร์มัล...

ศธ. หนุน สสวท. จับมือ TikTok กระตุ้นการเรียนรู้เด็กไทยยุคใหม...

คณะทำงานมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี จัดการประชุมออ...

ขับเคลื่อนโรงเรียนดีของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

>