ข่าวสารกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่...

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั...

การสนับสนุนสื่อรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับการเรียนการสอนรองรับสถา...

เรื่อง ย้ายข้าราชการ

ทิศทางองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมา...

ขอมอบสิทธิ์การเข้าเรียนรู้ออนไลน์ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษ...

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ของสำนักงาน...

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และสรุปย่อคำวิน...

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสป.ศธ. (ฉบับปรั...

ประชาสัมพันธ์ BEDO IP Catalogue ๒๐๑๙ (QR Code)

แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่อ...

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 21 กุมภาพันธ์ 2563

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 20 กุมภาพันธ์ 2563

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรีย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 20 กุมภาพันธ์ 2563

แนวทางและมาตรการ การลดและการป้องกันฝุ่นละออง PM2.5

ข่าวประชาสัมพันธ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

>