ข่าวสารกิจกรรม

ศูนย์น้ำใจ สู้ภัยโควิด

ลูกเสืออาชีวะ จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ได้ออกแบบและสร้างอุ...

กรมอนามัย ย้ำ นักเรียน ดูแลสุขภาพ ใช้ชีวิตแบบ New Normal ป้อ...

เด็กหญิงปวิชญา หงษ์ขุนทด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเร...

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานปลัดกระท...

ทิศทางองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ...

นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งข้ารา...

E - Learning คณะกรรมการข่าวสารข้อมูลของราชการ

ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับฟังการบรรยาย ใน...

ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 23 พฤศจิกายน 2563

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนวิจัย Fulbright U.S.-ASEAN Visit...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 12 พฤศจิกายน 2563

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 12 พฤศจิกายน 2563

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ 09 พฤศจิกายน 2563

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 09 พฤศจิกายน 2563

>