ข่าวสารกิจกรรม

สพฐ. ร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดการแข่งขันการประดิษฐ์หุ่นยนต์ สพ...

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ...

กระทรวงวิทย์ฯ ชวนนักเรียนมัธยมประกวดเรียงความ ชิงทุนการศึกษา...

เชิญร่วม Vote ให้คะแนนเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด สป. ตั้งแต่วั...

เชิญชวนครู อาจารย์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด แผนการสอนที่นำเว็บ...

ETV ติวเข้มเตรียมสอบ O-NET

โครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2008 ภายใต้แนวคิด "...

เชิญร่วมประกวดความเรียงหัวข้อ “สุขภาวะสร้างได้” แล...

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับลงทะเบียนองค...

ม.มหิดล ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปส่งผลงานประกวดภาพถ่าย หัวข้อ &quo...

ทุนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลคูเวตประจำปี 2008/200...

ผู้ที่ประสงค์จะชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในวันเสาร์ที่ 5 แล...

สยามคูโบต้าแจกทุนออกค่ายอาสาพัฒนา รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

โครงการประกวดจิตรกรรมเยาวชน มูลนิธิโรคตับ ครั้งที่ 1 ?รางวัล...

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นาย...

>