เรื่อง ประกาศรายชื่อเกษียณลูกจ้างประจำปี 2564

ข่าวประกาศ 14 มิถุนายน 2564

เรื่อง คณะกรรมการ สกสค. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลและหน่วยง...

ข่าวประกาศ 14 มิถุนายน 2564

เรื่อง ประกาศแก้ไขตำแหน่งว่าง

ข่าวประกาศ 10 มิถุนายน 2564

เรื่อง เลื่อนกำหนดการประเมินความเหมาะสม (สัมภาษณ์) ผู้มีสิทธ...

ข่าวประกาศ 10 มิถุนายน 2564

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับ...

ข่าวประกาศ 07 มิถุนายน 2564

เรื่อง รายชื่อผลงาน ปละข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางา...

ข่าวประกาศ 02 มิถุนายน 2564

เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการคร...

ข่าวประกาศ 21 พฤษภาคม 2564

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกคนพิการเข้าร...

ข่าวประกาศ 19 พฤษภาคม 2564

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารขอ...

ข่าวประกาศ 14 พฤษภาคม 2564

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน...

ข่าวประกาศ 30 เมษายน 2564

เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล ตำแหน่งข้าราชการพ้นจากราชการ ...

ข่าวประกาศ 30 เมษายน 2564

เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาง...

ข่าวประกาศ 29 เมษายน 2564

เรื่อง ประกาศรายชื่อผลงานของผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให...

ข่าวประกาศ 26 เมษายน 2564

เรื่อง กระทรวงศึกษาธิการออก 2 มาตรการเร่งด่วนป้องกันและควบคุ...

ข่าวประกาศ 26 เมษายน 2564

เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบ...

ข่าวประกาศ 23 เมษายน 2564

>