ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256...

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเชิญชวนจ้างบำรุงรักษาระบบสายด่วนการศึกษา 1579 ประจำปีง...

ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ

ประกาศร่าง TOR จ้างบำรุงรักษาระบบสายด่วนการศึกษา1579 ประจำปี...

ประกาศเชิญชวนจ้างโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่(Big...

ประกาศเชิญชวนจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย อาค...

จ้างปรับปรุงท่อน้ำดี-ท่อน้ำเสีย อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักอำน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเร...

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย อาคารรัชม...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายการปรับปรุงสำนักงานศูนย์เทคโน...

ประกาศร่าง เรื่อง จ้างโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งจ้าง) ปีงบประมาณ 2563 ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งซื้อ) ปีงบประมาณ 2563 ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ศูนย์เ...

>