ประกาศร่าง เรื่อง จ้างโครงการศูนย์บริการและเปลี่ยนข้อมูลการศ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเว็บไซ...

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนกา...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานการพัฒนาแพล...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งจ้าง) เดือนเมษายน ประจ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งซื้อ) เดือนเมษายน ประจ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งซื้อ) เดือนพฤษภาคม ประ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งจ้าง) เดือนพฤษภาคม ประ...

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์บริการแลกเปลี่ยนข้อ...

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายก...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสกู๊ปและเผยแพร่ประ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564

ประกาศเชิญชวน จ้างโครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Of...

การายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

ประกาศผู้ชนะ จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุป...

>