โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ...

โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผูกู้ยืมเงิน กยศ. ด้วย e-Le...

กยศ.แจ้งข่าวดี มีเงินให้กู้เรียนเพียบ แต่ต้องมีวินัยชำระหนี้...

กยศ.เร่งตาม "นักเรียนเบี้ยวหนี้" 2.2 ล้านราย มูลค่...

ลูกหนี้ กยศ. รวมพลขอไม่จ่ายเบี้ยปรับ

โปรดตรงเวลา 5 ก.ค.ชำระหนี้ กยศ.

เข้มทวงหนี้เด็กนักเรียน ประหยัดงบปล่อยกู้เพิ่ม

กยศ.ร่วมกับกรุงไทยรับชำระหนี้การศึกษาผ่าน QR Code

ดีเดย์เดือน ก.ค. หักเงินเดือนข้าราชการ กยศ.ไล่ฟ้องคนเบี้ยวหน...

เข้มทวงหนี้เด็กนักเรียน ประหยัดงบปล่อยกู้เพิ่ม

นำร่องหักหนี้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จาก...

ไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. 600 ราย 41 ล้าน !!

กยศ. ปลื้ม! ภาพรวมชำระหนี้ดีขึ้น ไม่ต้องของบกลาง

หักเงินข้าราชการใช้หนี้กยศ. รัฐวิสาหกิจ-เอกชนคิวต่อไป

กยศ.ตรวจสอบนศ.ปลอมบัตรผู้ค้ำ